Om LUDO-prosjektet

Med prosjektet Læring og undervisning i digitale omgivelser (LUDO) har USN fått ansvar for å utvikle en fremtidsrettet GLU som forbereder studentene for arbeid i digitale omgivelser.

Mer om prosjektet

 

Menneskers tilgang til digital teknologi preger i stor grad måten vi kommuniserer, hvordan samfunnet utvikler kunnskap og hvordan vi tilegner oss kompetanse. ​I Norge er det blitt vanlig at skoler utstyrer hver elev med en iPad, PC eller Chromebook. Slik får elever tilgang til enorme informasjonsmengder, aktiviteter og kommunikasjons- og samhandlingsarenaer.

Digitale ressurser kan potensielt brukes til å engasjere elevene i læringsarbeid, gjøre undervisning og oppgaver relevante og dagsaktuelle og tilpasse opplæringen godt til elevers læringsforutsetninger og faglige interesser. Men det krever lærere som skaffer seg oversikt over hvilke digitale og analoge ressurser som virker hensiktsmessige å inkludere i ulike læringsforløp; lærere som kan gi rammer for elevers valg og som kan veilede dem; lærere som finner ut hvordan de kan hjelpe barn og unge til å styre unna både læringsmessige og sosiale utfordringer som vokser frem i digitale omgivelser.

 

Lærerne må også vite hvordan de skal lære elever å identifisere troverdig informasjon, sitere kilder, beskytte egne åndsverk, ta i bruk etiske verdier og holdninger i kommunikasjon og samhandling, produsere egne digitale ressurser og utvikle et reflektert forhold til egne og andres handlinger, kulturelle forskjeller, verdier og rettigheter.

 

I LUDO-prosjektet legger USN til rette for at lærerstudentene blir godt forberedt for ansvaret som venter dem etter endt utdanning. Ulike tiltak skal fremme både studenters og lærerutdanneres profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK). Klikk gjerne på lenken og les mer om hva PfDK består av.

Hvem er i LUDO?

Hanne Marie Hauger

Prosjektgruppen

Toril Aagaard

Prosjektleder

Agnete Bueie

Prosjektleder

Live Kristiane Sveva

Medieansvarlig 

Prosjektgruppen har hovedansvar for at LUDOs prosjektmål realiseres.

Ole Riksaasen Dahl

Praksislærer 2

Silje Aspeflaten

Praksislærer 2

Magnus Hontvedt

Førsteamanuensis

Andreas Lund

Professor/følgeforsker

Ekspertgruppen

Ekspertgruppen har ansvar for å drøfte strategier underveis og bidra til at prosjektet får en god retning

Hjørdis Hjukse

Seksjonsleder, EDU

Elin Bøen

Prosjektleder, DigTekLab

May Janne S. Husevåg

Prosjektkoordinator,

campus Drammen

Ann-Thérèse Arstorp

Førsteamanuensis

Eirik Brazier

Førsteamanuensis

Charlotte Beal

Medieansvarlig og studentrepresentant

Hanne Marie Hauger

Studentrepresentant

Lise Møller

Københavns professionshøjskole

Mads Brink Möller

Københavns professionshøjskole

Jørn Andersen

Larvik kommune

Aslaug Grov Almås

Høgskulen på Vestlandet

Lisabeth Carson

USN

Læring og undervisning i digitale omgivelser

Cathrine Tømte

NIFU / UiA

  • Hvit Facebook Ikon

Kontakt

Adresse

© Copyright 2021 by LUDO

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg