Læring og undervisning i digitale omgivelser

Skjermbilde 2020-04-23 kl. 16.57.44.png

STUDENT- OG

ELEVAKTIV LÆRING

Skrevet av Charlotte Beal, medieansvarlig i LUDO

Innhold

Hva er studentaktiv læring? 

 

Kommer snart...

Hvorfor studentaktiv læring? 

 

Kommer snart...

Synkron samskriving via digitale plattformer i undervisningen kan brukes før heklassesamtaler for å stimulere til at mange studenter deltar og blir hørt. I skriveøkten kan faglærer tidseffektivt få innsyn i studentenes kunnskap, og studenter kan dele, lese og diskutere hverandres bidrag fortløpende.

 

Slike bidrag kan for eksempel brukes innledningsvis i en økt, underveis og hentes opp igjen avslutningsvis. Innholdet kan også være relevant til etterarbeid. 

Nedenfor finner du noen ulike ressurser som kan komme til nytte i denne type arbeid. 

Studentaktivitet 

og vurdering av digitale ressurser

 

Didaktisk eksempel: UH-PED

Modell inspirert av Prøitz, 2015, s. 104

Slik skal du lære det: utvidet

Hvordan kan man ta i bruk digitale samskrivingsressurser i undervisning?

Illustrasjon er redigert, men med utgangspunkt i Mentimeters ordsky.

Hvordan kan man tilrettelegge for diskusjon?

Refleksjonsspørsmål:

Relevans og anvendelse

I hvilken grad kan en lignende oppgave og samskrivingsressurs brukes i ditt fag? 

Hvordan kan den bidra til at studentene oppnår læringsutbyttet/ eller støtter opp om aktiviteten som skal utføres?

Hvilke utfordringer kan oppstå ifbm. gjennomføring? 

Hvordan skal samskrivingsressursen brukes? Over lang tid eller bare for en kort periode?

Personvern

Tilgjengelighet

Har USN databehandlingsavtale med tjenesteleverandøren? 

Innfrir ressursen GDPR-krav?

Brukeradministrasjon: kan studentene være anonyme eller kreves det brukernavn?

Er ressursen tilgjengelig gjennom USN eller ligger den åpen? 

 

Gratis, avgift eller lisens for å bruke?

Er den tilgjengelig offline eller online? 

Er det mulig å laste den ned? 

Støtter den importerte eller exporterte formater?

Kompetansenivå

Hvilken kompetanse kreves av lærer/studenter/elever for å ta ressursen i bruk?

Hvordan bør ressursen introduseres for å kunne bli tatt i bruk? 

Hvor effektiv og intuitiv er ressursen? Svarer tidsbruk til læringsutbyttet?

Refleksjonsspørsmål inspirert av:

Andersen, A., Beal, C. & Oddvik, M. (2019). Assessing digital tools and resources. I T. Burner, C. Carlsen, K. Kverndokken, 101 ways to work with communicative skills – Theoretical and Practical Approaches in the English Classroom. Bergen: Fagbokforlaget.  

ET UTVALG SAMSKRIVINGSVERKTØY

Disse er gratis å ta i bruk eller har gratisversjoner

HVOR KAN JEG LÆRE MER? 

USN_logo_rgb.png
  • Hvit Facebook Ikon

Kontakt

Adresse

© Copyright 2019 by LUDO

Telefon: 31008000

Email: usnludo@gmail.com 

Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

Universitetet i Sørøst-Norge