• LUDO

Case: Gruppearbeid

Oppdatert: 10. sep. 2019


I bloggen vår skal vi fremover presentere ulike caser hentet fra teknologirike klasserom. Praksislærer Terese Rasmussen presenterer nå sin andre case.


Du er lærer for en 6. klasse med 19 elever. Dere har om vikingtiden, og oppgaven er at elevene i grupper skal lage en hjemmeside om vikingtiden.


På forhånd er du nødt til å lære elevene grundig om kildehenvisning og bilderettigheter.

Diskuter hva som er viktig å lære elevene før de setter i gang med hjemmesiden. Hvordan legge opp et opplegg som vil favne alle?


Når arbeidet med hjemmesiden er i gang, så er det en gruppe som ikke klarer å samarbeide. Det er en gutt som tuller veldig mye, og du vet han er fryktelig usikker på sin egen rolle i gruppa. Hvordan kan du som lærer enklere tilrettelegge for enkeltelever i et digitalt klasserom?

0 visninger

Læring og undervisning i digitale omgivelser

USN_logo_rgb.png
  • Hvit Facebook Ikon

© Copyright 2019 by LUDO

Kontakt

Universitetet i Sørøst-Norge

Adresse

Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg