top of page
  • LUDO

Digital Observasjonspraksis: en nøkkel til lærerstudenters suksess i praksisskolen?

Skrevet av: Catharine Strimas, førstelektor i pedagogikk ved USN og Lene J. Kjær, universitetslektor ved USN


Foto: Unsplash


For de fleste lærerstudenter oppleves overgangen fra studentrolle til rollen som praksisstudent som en spennende, men utfordrende tid. Å få praksiserfaring er avgjørende, men det kan være vanskelig å få den nødvendige støtten og veiledningen før den første praksisperioden. Digital observasjonspraksis har vist seg å være en effektiv modell for å støtte studentenes læring og overgang til klasserommet.

Digital observasjonspraksis gir studentene en grundig forståelse av observasjon grundig forståelse av hvordan observasjon kan brukes som en metode når de selv skal jobbe som lærere og hvordan de skal bruke det som et verktøy i deres fremtidige lærerhverdag. Gjennom en 6-dagers digital workshop der digital observasjonspraksis inngår, får studentene muligheten til å delta i læringsaktiviteter som ellers kan være vanskelig å tilrettelegge for på tradisjonelle campus- eller praksisskoleomgivelser.


En av de mest verdifulle elementene i denne digitale workshopen er tilstedeværelsen av både lærerutdannere fra campus og fra praksisfeltet i det digitale rommet. Dette gir studentene et bredt perspektiv og muligheten til å lære fra eksperter på begge områder. Gjennom strømming og observasjon av reelle undervisningssituasjoner fra lokal grunnskole i sanntid via plattformer som Zoom, får studentene verdifull innsikt i pedagogiske praksiser.


En viktig del av prosessen er når studentene først observerer undervisningen digitalt og skriver egne observasjonsnotater individuelt. Ved at grunnskolelærerstudentene får observere en erfaren lærerutdanner fra praksisfeltet som underviser i sanntid, kan de få et innblikk i lærerrollen de selv skal tre inn i. Ved å fylle inn i observasjonsskjema kan studentene også bli bevisste på forskjellen mellom hva som er en observasjon og hva som er en tolkning. Alle får et observasjonsskjema med forhåndsbestemte observasjonstemaer som for eksempel: oppstart til timen og overganger, elevenes læreprosesser, kommunikasjon og relasjonsarbeid. Deretter blir hver student observasjoner og tolkninger presentert og diskutert i studentgrupper. Dette gir rom for refleksjon og dyptgående samtaler om pedagogiske strategier og tilnærminger. “Hver dag fikk jeg mye ut av å lære av andres spørsmål som jeg kanskje ikke hadde kommet på å spørre om selv. Vi fikk reflektere over det hele klassen,” sier en førsteårsstudent.


Etter disse studentgruppesesjonene møtes alle i plenum, inkludert pedagogikk-lærere og den strømmende grunnskolelæreren, for å diskutere grunnskolelærerens pedagogiske handlinger og de teoretiske aspektene knyttet til studentenes observasjoner.


Studentenes tilbakemeldinger på digital observasjonspraksis er svært positive. De beskriver en betydelig økning i selvtillit og forståelse for læreryrket før de faktisk begynner sin første praksisperiode i klasserommet. En av studentene uttrykte det slik: "Digital observasjon er veldig verdifullt for oss som har mindre erfaring fra skolen. Det gir oss en unik mulighet til å lære og reflektere, og det styrker vår forberedelse før praksisperioden."


Gjennom digital observasjonspraksis får lærerstudenter en solid start på sitt første møte med klasserommet i sin rolle som praksisstudent. Digital observasjonspraksis gir dem både kunnskap og erfaringer som er avgjørende for suksess som fremtidige lærere. Én student oppsummerer sine erfaringer med digital observasjon som "en forsiktig tilnærming til å bli lærer i stedet for å bli kastet rett inn i det".

16 visninger0 kommentarer

Comments


Læring og undervisning i digitale omgivelser

bottom of page