• LUDO

Digitalisering utløser pedagogiske muligheter og risiko

Oppdatert: 3. aug. 2020

Skrevet av: Toril Aagaard og Andreas Lund Vi skriver bok om dagen. Den handler om digitalisering og kvalitet i høyere utdanning. I den forbindelse skisserer vi hvilken innvirkning digitale ressurser har på læring, kunnskapsutvikling, tanker om hva det er fornuftig at elever og studenter lærer under utdanning osv. Digital teknologi åpner for pedagogiske muligheter, men de samme fenomenene som skaper muligheter utløser også potensielle utfordringer.


La oss ta et par eksempler. Internett gir tilgang til et nærmest endeløst repertoar av mulige læringsressurser, delt av svært ulike aktører, presentert i ulike formater og fora. Potensielt åpner dette for at lærere, i samarbeid med elever eller studenter, kan velge ut læringsressurser som er godt tilpasset den aktuelle kontekst, problemstilling og elevens/studentens behov/interesse/kompetansenivå. Men det er tidkrevende å gjøre gode søk og kompleksiteten gjør det umulig for både lærere og elever/studenter å ha god oversikt til enhver tid. Kompleksiteten kan resultere i overflatelæring og jakten på læringsressurser tilpasset den enkelte kan resultere i læringsmiljø preget av få delte kunnskapsreferanser.


Deling, gjerne i verdensvide, digitale nettverk er et annet fenomen som potensielt åpner for å engasjere elever/studenter og lærere til selv å henvende seg til et videre publikum enn vi tidligere har vært vant til. Digitale samhandlingsmuligheter kan også brukes til å engasjere elever/studenter i hverandres læringsprosesser, fremme medvirkning, demokrati og dybdelæring. De samme delings- og samhandlingsarenaene legger til rette for produksjon av «fake news», diskusjoner som domineres av bloggere og influencere, krenkende digital deltakelse osv.


Samfunnet trenger borgere som ser mulighetene og forebygger risiko. I en digital tid, innebærer det blant annet å kunne trekke veksler på informasjonen som er digitalt tilgjengelig; ta del i vedvarende, livslange læringsprosesser; dele kompetanse og delta i digitale fellesskap på måter kjennetegnet av respekt; kritisk kunne ta stilling til hvilke kilder man har foran seg og forstå kildens kontekst og avsenders agenda. I vår digitale tid kan vi alle, med enkle tastetrykk, bli produsenter av digitalt innhold. I slike prosesser holder det ikke med rask surfing på overflaten av fag og kunnskapsdomener. Det er behov for bidragsytere som kan gå i dybden og undersøke problemstillinger for så å dele informasjonen. I beste fall kan slik delt informasjon utgjøre verdifull kunnskap.  


Innsikt i hva dybdelæring er (sett fra ulike perspektiver) er derfor på listen over det vi tror kan hjelpe oss å utnytte de pedagogiske mulighetene som kommer med digital teknologi og forebygge risiko. Med humoristisk tone sa Mattias Øhra dette om dybdelæring på et seminar for lærerutdannere: «Det er i alle fall populært og få er imot det». For å fremme forståelsen av hva dybdelæring kan være, har han samlet og presentert et utvalg kilder som kan studeres nærmere. Klikk på bildet og du kommer til oversikten:Takk til Mathias som deler.

256 visninger0 kommentarer

Læring og undervisning i digitale omgivelser

  • Hvit Facebook Ikon

Kontakt

Adresse

© Copyright 2021 by LUDO

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg