• LUDO

Forskermiljø og masterstudenter

Oppdatert: aug. 3

Skrevet av Toril Aagaard


I flere år har vi snakket om verdien av å koble forskningsmiljøene og masterstudenter tettere. Masterstudenter er en ressurs for forskningsmiljøene og forskningsmiljøene er potensielt også en ressurs for studentene, hvis de blir inkludert i pågående prosjekter og får ta del aktuelle diskusjoner i forskergruppene. 


Derfor var det så fint å bli invitert til to samlinger denne uken - en i Drammen og en på Bakkenteigen for to ulike masterprogram innen pedagogikk. Der var masterstudenter og der var vi - deltakere fra ulike forskergrupper. Forskerne presenterte prosjekter og ideer til masteroppgaver, inviterte studenter til å bli med i prosjekter og forskergrupper og flere kunne tilby dem tilgang til innsamlet datamateriale. Vi fikk også fortalt om muligheten til å søke masterstipend til prosjekter som handler om læring og undervisning i en digital tid og vil styrke kunnskap om hva profesjonsfaglig digital kompetanse er. 


På Bakkenteigen var rammen rundt økten spesiell. Vi var samlet i Simsam - et simulerings og samhandlingslaboratorie som vanligvis brukes av et maritimt fagmiljø. Med 360 graders lerret og 7 videokanoner brukes rommet til å simulere realistiske og dramatiske situasjoner til havs. Når master i pedagogikk var samlet der, ble rommet brukt på en annen måte. Tonje Stenseth (førsteamanuensis i pedagogikk) og Charlotte Beal (studentassistent i LUDO) hadde klargjort det runde, lukkede rommet med hageputer i midten. Lyset var dempet, det samme var jazzmusikken fra høytalerne. USNs logo lyste på en ellers svart vegg. Folk fylte rommet, døren ble lukket og første forsker slapp til. Seks forskningsgrupper presenterte ideer til masterprosjekter og inviterte studentene til å bli en del av forskergruppene. Til slutt hang lysarkene der side om side og gav studentene tilgang til 360 graders visning av seks relevante forskningsområder. De så på dem og snakket med oss om prosjektideer de hadde. Tusen takk til Simsam som åpner for at vi får utforske rommets potensialer på tvers av programmer! Og takk til Charlotte Beal som fasiliterer slike workshops for GLU lærere. “Jeg elsker Simsam”, overhørte jeg en student si. Rommet og måten økten var organisert resulterte i en inspirerende kick-off for studenter som er i ferd med å finne sin mastervei.  


Forskningsprosjekter som ble presentert: Drammen 28.08

- DiCE – Tony Burner

- Det er lærer du skal bli/Veiledning – Eva Bjerkholt og Knut Rune Olsen

- LUDO – Toril Aagaard og Live Sveva

- MaCE – Trine Ask og Marie Møller Skau

- SIGNO – Lill Johanne Eilertsen

- LÆDIME – Thomas Moser

- KVIPP – Anna Moxnes

- Vold og overgrep – Kaare T. Pettersen

- Bærekraftig undervisning – Janne Madsen


Bakkenteigen 30.08

- CAiTE - Karianne Skovholt

- Det er lærer du skal bli - Fride Lindstøl og Jannike Ohrem Bakke

- Nettskolen Vestfold - Morten Oddvik

- Matematikkdidaktikk - Sigurd Johannes Hals

- LÆDIME og LUDO - Toril Aagaard og Live Sveva

- Begynneropplæring - Stein Laugerud


Her har vi samlet noen av presentasjonene fra begge dager. De var ikke like og det kan tenkes at det som ble presentert i Drammen er relevant for studentene fra Bakkenteigen og vise versa:
0 visninger

Læring og undervisning i digitale omgivelser

USN_logo_rgb.png
  • Hvit Facebook Ikon

© Copyright 2019 by LUDO

Kontakt

Universitetet i Sørøst-Norge

Adresse

Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg