• LUDO

Har du en prosjektidé som vil fremme profesjonsfaglig digital kompetanse?

Oppdatert: mai 27

Så er kanskje dette noe for deg!


Høsten 2020 og våren 2021 er det nytt opptak til emnet «Lærerutdanner i en digital tid». Hensikten med emnet er å utvikle profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK). Det rekrutteres inntil 15 deltakere fra USNs grunnskolelærerutdanning og 5 lærere fra praksisfeltet. Sammen skal gruppen jobbe med hvordan vi – i og på tvers av ulike fag og i praksis - best kan forberede studentene for et yrke preget av digitalisering. Blant annet gjøres det gjennom et prosjekt som den enkelte definerer og gjennomfører med sin klasse (i GLU eller grunnskolen).


Om emnet

Hver deltaker er knyttet til en prosjektklynge som minst to ganger møtes til kollegaveiledning. Prosjektideer og erfaringer deles og diskuteres. For øvrig gjennomføres fire samlinger, der vi jobber med temaer som elev- og studentaktiv læring; oppgavedesign og dokumentasjon av kompetanse; vurdering og læring i en digital tid og læring i spesielt teknologirike soner.


I emnet, er deltakerne med på å konkretisere hva PfDK er og å synliggjøre hvordan slik kompetanse kan komme til uttrykk hos lærere. Vi diskuterer undervisnings- og profesjonsrettede spørsmål og bygger nettverk og vennskap mellom lærerutdanningskollegaer fra studiestedene og praksisfeltet.


Hvorfor bør du delta?

Gjennom deltakelse tar du et viktig samfunnsansvar som praksislærer og lærerutdanner. Praksislærere bidrar med kunnskap om hvordan det er å utøve yrket i en digital tid og sammen er vi godt rustet til å utvikle forskningsbasert innsikt om hvilke muligheter og utfordringer digitalisering utløser i kunnskapssammenheng.

Emnet gir 10 studiepoeng og innpasses med UH ped emne 2. Det inngår som en del av den utdanningsfaglige kompetansen man ifølge Studieforskriften må ha for å undervise i høyere utdanning. Les mer om dette her. Professorkvalifisering krever dokumentert kvalitetsutvikling, og i denne sammenheng kan dette emnet også være relevant for deg.


Emnet piloteres våren 2020 og nedenfor kan du se hva universitetslektor Øyvind Husebø jobber med i sitt prosjekt:Her kan du lese emneplanen for emnet.


Instituttlederne bestemmer hvem fra GLU som får delta. Ta gjerne kontakt og vis interesse før arbeidsplaner legges. Hver deltager får 150 timer på sin arbeidsplan som LUDO dekker. Ettersom LUDO er et prosjekt er det ikke et krav om at deltakere har UH ped 1 fra før (det kan tas senere).


Samlinger:

18.8.2020: Samling 1, Bakkenteigen, 09.30 – 15.00

08.09.2020: Kollegaveiledning nett, 12.00 – 15.30

22.09.2020: Samling 2, Porsgrunn, 09.30 – 15.00

20.10.2020: Kollegaveiledning nett, 12.00 – 15.30

27.10.2020: Samling 3, Drammen 09.30 – 15.00

24.11.2020: Samling 4, Notodden 09.30 – 15.00


Vi håper å se deg!

138 visninger

Læring og undervisning i digitale omgivelser

USN_logo_rgb.png
  • Hvit Facebook Ikon

© Copyright 2019 by LUDO

Kontakt

Universitetet i Sørøst-Norge

Adresse

Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg