• LUDO

Nettverkskonferanse i Kautokeino - Deling i lærerutdanningen

Oppdatert: 12. des. 2019


Skrevet av Toril Aagaard og Live K. Sveva


Hva er PfDK og hvordan kan læreren tilrettelegge for at studenter utvikler PfDK? Spørsmålet oppsummerer hva Udirs Nettverk for Profesjonsfaglig digital kompetanse er opptatt av. Nettverket ønsker alle lærerutdannere velkommen. Du kan abonnere på nyhetsbrevet og få informasjon om nettverkssamlingene som arrangeres her: https://ext.mnm.as/s/3614/6369


Siste nettverkssamling var vi i Kautokeino på Sámi Allaskuvla (Samisk Høgskole). Temaet var deling. Det samiske gruppen var spesielt opptatt av hvordan digital teknologi kan brukes til å gjøre utdanning tilgjengelig for grupper som ellers sliter med å studere. Naturlig nok. “En reinsame, må være med flokken sin på vinter- og sommerbeite”, fortalte Mathis Persen Bongo. Da nytter det ikke å møte opp på Alliskuvla gjennom et klassisk studieår. Likevel trenger mange å lære om innovasjon, næringsutvikling - og noen ønsker kanskje å bli lærer og overlate driften til andre i familien? Men samene er gjerne langt fra Kautokeino og uten internettdekning. Løsningen er å designe studier og emner som kan tas fleksibelt og til dels offline. Digitale læringsressurser kan lastes ned (vi så bilder av samer som så videoforelesninger på snøscooteren). Samlinger gjennomføres på tidspunkter som passer reindriftsrytmen. Eksempelet løftes frem fordi det så tydelig viser at digital teknologi kan gjøre en forskjell i utdanningssammenheng. I dette tilfellet gjør digital teknologi det mulig å opprettholde reindrift, videreføre en kulturarv og samtidig styrke utdanningsnivået i en befolkningsgruppe.  


Studiestedene NTNU, USN, Samisk Høgskole, Nord-Troms vgs, UiA, UiT, HVL, HiØ, UiS, HiVolda, OsloMet, Universitetet i Lapland, NLA Høgskolen og Høgskolen i Innlandet var representert og flere av USNs egne holdt innlegg. Petter Kongsgården holdt åpningsforedraget: Hvordan kan bruk av ulike digitale medier bidra til å skape en delingskultur for å utvikle studentenes selvregulerte læringsprosesser? Marit Loftsgarden, Elin Bøen, Gunstein Egeberg og Tor Arne Wølner bidro på parallellsesjoner.

Relasjoner ble utviklet både under og etter faglige innlegg, men også da vi dro med snøscooter til en sameleir. Under fullmånen fant vi to lavvoer, reinsdyr, lassoer. En samisk storfamilie ønsket velkommen og inviterte til kjøring av reinsdyr-slede og lasso-kaste konkurranse. De serverte et tradisjonelt samisk måltid, Bido, joiket og fortalte om samisk kultur og historie. En innholdsrik og morsom kveld. Vi mistenker at de humret da store deler av nettverket veltet ut av lavvoene på grunn av røyk. Der stod vi tårevåte, mens samene stod støtt igjen på innsiden og rørte i grytene.    


Foto: Live K. Sveva

Foto: Live K. Sveva

Foto: Live K. Sveva

Foto: Live K. Sveva

Foto: Toril Aagaard

Foto: Toril Aagaard

Foto: Toril Aagaard78 visninger

Læring og undervisning i digitale omgivelser

USN_logo_rgb.png
  • Hvit Facebook Ikon

© Copyright 2019 by LUDO

Universitetet i Sørøst-Norge

Kontakt

Telefon: 31008000

Email: usnludo@gmail.com 

Adresse

Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg