top of page
  • LUDO

Ny vurderingspraksis løste flere utfordringer

Oppdatert: 23. aug. 2021

Skrevet av universitetslektor Torgeir Haug og student Vegard Vingebakken


Trolig forbinder du kroppsøvingsundervisning med ulike aktiviteter i gymsalen, friidrett på en bane, løpeturer fra skolen, svømming i en svømmehall, friluftslivsturer - sammen med klassen. I lærerutdanningen i Notodden har også mye av kroppsøvingsundervisningen vært sånn, helt til vi for noen år siden måtte omstille oss. Kroppsøvingsundervisningen skulle integreres i nett- og samlingsbasert lærerutdanning. Der møtes studentene fysisk tre ganger i semesteret. Hvordan kunne vi rigge meningsfull undervisning for studentene når de ikke var samlet?


Vi bestemte oss for å gi klassen felles praktiske erfaringer på samling, som de skulle jobbe med individuelt frem til neste fysiske møte. Arbeidet måtte dokumenteres og “praktiske digitale læringslogger” ble løsningen. Kroppsøving er et praktisk fag hvor både lærerutdannere og studenter setter pris på varierte arbeidskrav hvor studentene får vist hva de kan. Som lærerutdannere erfarte vi fort at læringsloggene gav godt grunnlag for å følge med på hva studentene hadde gjort og lært mellom samlingene.


Den praktiske læringsloggen under er laget av Vegard Vingebakken. Gjennom loggen tar han oss med på tur. Før turen har Vegard vært på samling i Notodden. Der har han fått kroppslige og forsøksvis forbilledlige erfaringer som han bygger videre på, på egenhånd. Dermed får han trent seg på å ta ansvar, både som kommende lærer og privatperson, noe som er vanskelig å få til i store grupper på campus. Vegard reflekterer også over didaktiske muligheter og utfordringer i lokalmiljøet sitt.Som filmen viser, ble loggen et “rom” for refleksjon over læring i, og gjennom bevegelse. Både emneplanene og fagfornyelsen etterspør slik refleksjon. Filmen illustrerer også hvilket innblikk lærerutdannerne får i både fagspesifikke kompetanser og grunnleggende ferdigheter, særlig muntlighet og digitale ferdigheter.


Vegard Vingebakken oppsummerer erfaringen slik:


"Dette var en veldig spennende og annerledes oppgave som fikk meg til å reflektere på en helt ny måte. (...) Jeg har en god del erfaring med friluftsliv og denne type «utflukter» fra før av, men gjennom denne oppgaven og vissheten om at vi studentene skulle gi en hverandrevurdering, måtte jeg tenke grundigere gjennom hva jeg gjorde, hvorfor jeg gjorde det, og hvordan jeg kunne forklare/begrunne det. Det ga turen en ekstra dimensjon og masse gode erfaringer. Det var også veldig gøy å prøve seg på redigering og digital oppgaveløsning. Føler det ga veldig god læring, og det er en type oppgave jeg kommer til å ta med meg videre som fremtidig lærer og prøve ut på elever."


Det kan komme noen gode ting ut av å måtte tilpasse kroppsøving til nett- og samlingsbasert lærerutdanning. Dessuten svarer vi på forventninger i Digitaliseringsstrategien for UH-sektoren og styrker studentenes profesjonsfaglige digitale kompetanse, ved at de lærer å bruke digital teknologi i faglig arbeid.129 visninger0 kommentarer

Læring og undervisning i digitale omgivelser

bottom of page