• LUDO

Såkornsprosjektene

Oppdatert: 4. jan. 2019


I vår lyste LUDO ut midler til såkornsprosjekter. Ansatte i GLU kunne søke om midler til prosjekter som har til formål å fremme studentenes PfDK. Målgruppen for midlene er lærerutdannere i GLU som, i samarbeid med praksisfeltet og studenter, har prosjektideer som vil bidra til å styrke GLU-studenters profesjonsfaglige digitale kompetanse.


Å utvikle kompetanse om læring og undervisning i digitale omgivelser krever utforskning, kreativitet, innovasjon, samarbeid og mot til å stille spørsmål ved og overskride utdanningstradisjoner. I første søknadsrunde fikk følgende prosjekter støtte:


Merethe Ross: Digitalisering og samfunnsfag

Anne-Line Bjerknes m.fl. Videofeedback

Kirsten Linnea Kruse og Karete Roksvåd: Bildcollage

Magnus Hontvedt og Rakel R. Næss: Videolekser

Magnus Hontvedt og Camilla Wiig: Den magiske fabrikken

James Coburn: Videofeedback


I tillegg fikk noen søknader prosjektutviklingsstøtte til å bearbeide for forankre søknadene bedre. Det er ønskelig at såkornsprosjekter ses i sammenheng med fou-søknader.

32 visninger0 kommentarer

Læring og undervisning i digitale omgivelser

  • Hvit Facebook Ikon

Kontakt

Adresse

© Copyright 2021 by LUDO

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg