• LUDO

Vi inviterer til å søke såkornsmidler for studieåret 2020-2021!

Oppdatert: mars 19

Er du lærerutdanner i GLU ved USN? Da kan dette være noe for deg!


Å utvikle kompetanse om læring og undervisning i digitale omgivelser krever utforskning, kreativitet, innovasjon, samarbeid og mot til å stille spørsmål ved og overskride utdanningstradisjoner. Med såkornsmidler og ekstra timer på arbeidsplanen til intern organisasjonsutvikling, kan du, fagmiljøet ditt eller en tverrfaglig gruppe i samarbeid med praksislærer og studenter ha muligheten til å realisere et prosjekt dere tror vil fremme grunnskolelærerstudenters profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK).


Rammeverket for lærerens profesjonsfaglige kompetanse (PfDK) gir retning for hvilke typer utviklingsprosjekter som kan være aktuelle. Mulighetene er mange, og noen aktuelle områder kan for eksempel være å lære studentene:


- å undersøke hvordan epistemologiske praksiser/kunnskapsarbeid påvirkes av digitalisering

- å bli gode klasseledere i digitale omgivelser

- å finne, kritisk analysere, velge ut og ta i bruk læringsressurser i undervisningen – både digitale og analoge

- å være endrings- og utviklingsorienterte i møte med digitalisering

- utforske pedagogiske og fagdidaktiske muligheter for eksempel ved DigTekLab (Notodden), SimSam (Bakkenteigen) og ta i bruk det delte digitale utstyret som er kjøpt inn i Porsgrunn og Bakkenteigen og dokumentere studentenes utbytte/erfaring/opplevelse

- å bruke digital teknologi til å fremme tilpasset opplæring i fag


Vi ønsker at såkornsmidlene skal generere prosjekter som kan gro. Les om såkornsprosjekter for inneværende studieår her.


Mer informasjon om dette, hva søknaden må inneholde og hvor den skal sendes finner du her.


Søknadsfrist: 30. mars.


Lykke til!


74 visninger

Læring og undervisning i digitale omgivelser

USN_logo_rgb.png
  • Hvit Facebook Ikon

© Copyright 2019 by LUDO

Kontakt

Universitetet i Sørøst-Norge

Adresse

Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg