• LUDO

Workshop mellom forskningsmiljøer og lærerstudenter viser gode resultater

Oppdatert: aug. 3

Skrevet av: Aleksander Bjørnstad Andersen


Høsten 2019 ble lærerstudenter på master ved campus Vestfold invitert til samarbeid med forskningsmiljøer om masteroppgaven sin. Umiddelbare reaksjoner tilsa at dette skapte stort engasjement hos både studenter og forskere. Nå ser vi at 4 masterstudenter søkte LUDO-stipend og om lag 12 studenter jobber tett med forskningsmiljøer om masteroppgavene sine. Det vil si at minst 30% av studentgruppen dro nytte av tilbudet.

Vitenskapsteoretisk workshop: kick-start på masteroppgaven!

Høst 2019 satt de første lærerstudentene på overgangsmasteren i profesjonsrettet pedagogikk i gang sitt arbeid med masteroppgaven. Førsteamanuensis i pedagogikk, Tonje Stenseth, var emneansvarlig for emnet Vitenskapsteori og metode hvor studentene blant annet skulle utvikle prosjektskisser for masteroppgaven. I den forbindelse ønsket Stenseth å koble studentene tettere på forskningsmiljøene ved USN allerede før prosjektskissene ble påbegynt. Idèen om en såkalt vitenskapsteoretisk workshop tok form;


- Jeg visste at man som masterstudent går rundt med mange tanker om mulig tematikk for masteroppgaven sin, men at det kan være vanskelig å bestemme seg eller finne den rette vinklingen. Derfor ønsket jeg å sette studentene i kontakt med forskere og fagmiljøer nettopp for å få hjelp til å ramme inn tema og aktualisere problemstillingen på et tidlig tidspunkt i arbeidet med prosjektskissen, sier Stenseth.


Workshopen ble lagt til SimSam som er et simulerings- og samhandlingslaboratorium i Forskningsparken ved Campus Vestfold. I SimSam ble studentene presentert for seks ulike forskningsmiljøer og deres pågående prosjekter, ideer til temaer, samt potensielle studentroller i de respektive prosjektene. Avslutningsvis ble det holdt en minglesekvens hvor studentene kunne ta kontakt med representantene fra forskningsmiljøene for å stille utdypende spørsmål og for planlegging av et potensielt samarbeid og veiledningsforhold.


SimSam som en dynamisk arena for idèutveksling og samhandling

I workshopen ble det erfart at SimSam skapte en særegen dynamikk mellom deltakerne. Rommet representerte en felles plattform hvor både forskningsmiljøene og masterstudentene kunne trekke veksel på og se sammenhenger mellom prosjektene som ble presentert. I tiden etter søkte flere studenter stipend gjennom LUDO, tok kontakt med forskningsmiljøer, opprettet samarbeid og har nå deltatt på flere forskergruppemøter og fått veiledning.- Forskerne som presenterte sine prosjekter og studentene var svært positive i etterkant av økten, og resultatene vi nå ser er helt fantastiske! Dette tydeliggjør både hvor fruktbart det kan være å legge til rette for et samarbeid mellom forskningsmiljøer og studenter, og at SimSam kan være en god samhandlingsarena for å få dette til. Studentene er nå godt i gang med masterarbeidet og vi ser konturene av gode forsknings- og samfunnsaktuelle masteroppgaver, sier Stenseth.


Charlotte Beal ble kontaktet for å bistå med den praktiske og tekniske tilretteleggingen i SimSam. Hun hadde umiddelbar tro på dette og på SimSam som ramme for en vitenskapsteoretisk workshop;


- Jeg har selv fått erfare hvor lærerikt og givende det er å få jobbe i LUDO, sammen med dyktige forskere og ansatte her ved USN. Da Tonje ønsket å gjennomføre en slik økt for å koble studenter og forskningsmiljøer tettere sammen, hadde jeg stor tro på at dette ville gi resultater og at SimSam var det rette stedet for arbeidet. Det er kjempeflott at så mange ønsket å samarbeide og å bygge nettverk med forskningsmiljøer.


En workshop for alle masterstudentene i lærerutdanningene

Etter de gode erfaringene og tilbakemeldingene fra involverte ønsker Stenseth og Beal at den vitenskapelige workshopen i SimSam videreutvikles for å omfatte flere forskningsmiljøer og studenter.


- På sikt håper vi at slike workshoper kan utvides og gjennomføres med alle masterstudentene i lærerutdanningene våre samtidig som flere forskningsmiljøer involveres på tvers av campus. Vårt håp er at flest mulig studenter kan få en skikkelig kick-start på det viktige arbeidet med masteroppgaven, avslutter Stenseth og Beal.


Representantene fra forskermiljøene som deltok på økten var Jannike Ohrem Bakke, Fride Lindstøl, Toril Aagaard, Live Kristiane Sveva, Karianne Skovholt, Stein Laugerud, Morten Oddvik, Sigurd Hals og Rakel Rohde Næss.113 visninger

Læring og undervisning i digitale omgivelser

USN_logo_rgb.png
  • Hvit Facebook Ikon

© Copyright 2019 by LUDO

Kontakt

Universitetet i Sørøst-Norge

Adresse

Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg