Læring og undervisning i digitale omgivelser

Undervisning

Her finner du digitale ressurser for lærerutdannere og studenter som inspirerer til kritiske diskusjoner om - og arbeid  med undervisning og læring i digitale omgivelser. 

Videocase

Her finner du noen reelle videocase som er laget for å stimulere til faglig, kritisk refleksjon og diskusjon. Del, bruk og sett dem inn i din kontekst.

Oppgaveforslag

Her finner du noen praksisnære oppgaveforslag som kan brukes i faglig arbeid. Reelle case som er laget for å stimulere til faglig, kritisk refleksjon og diskusjon. Del, bruk og sett dem inn i din kontekst.

Podcast

Lytt og du får høre lærerutdannere fra studiestedene og praksisfeltet, men også lærerstudenter snakke om læring og undervisning i en digital tid. 

Samskriving

Her finner du mer informasjon om samskriving, og om hvordan, hvorfor og hvilken relevans denne metoden kan ha for deres praksis. Du vil også finne ressurser som kan komme til nytte i samskrivingsarbeidet. 

Podcast i undervisningen

Her finner du mer informasjon om podcast i undervisning, og om hvordan, hvorfor og hvilken relevans produksjon av podcast kan ha for deres praksis. Du vil også finne didaktiske eksempler og ressurser som kan komme til nytte ved slike produksjoner.

Programmering

På denne siden finner du enkel informasjon om hva programmering er, forskningsbaserte argumenter for hvorfor elever bør lære om programmering og didaktiske eksempler på hvordan programmering kan jobbes med i praksis. Du finner også lenker til ressurser du kan bruke for å lære mer om programmering som felt.

Video og dybdelesing

Her finner du mer informasjon om hvordan videobaserte læringsformer kan brukes for å stimulere til dybdelesing av faglitteratur og bygge bro mellom individuelt lesearbeid og felles undervisning, samt ressurser som kan komme til nytte i dette arbeidet. 

Dialogiske læringsrom

Her finner du informasjon om student og elevaktiv læring i dialogiske rom. I slike rom er studentene aktive, ulike stemmer og perspektiver er representert og studenter og lærer reflekterer kritisk. På siden finner du blant annet eksempler på didaktiske grep og refleksjonsspørsmål.

Spill og læring

Her finner du informasjon om hva gaming er, hvordan og hvorfor bruke gaming i undervisningen. På siden finner du også eksempler på bruk av spill og didaktiske grep.

  • Hvit Facebook Ikon

Kontakt

Adresse

© Copyright 2021 by LUDO

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

Pærenytt 6