Learning and Education in Digital Environments

Nyhetssaker

Digitalisering i grunnskolelærerutdanningen: Om faglige forskjeller i arbeidet med profesjonsfaglig digital kompetanse

En ny studie viser at det er svært forskjellig hvordan ulike fag i norske lærerutdanninger arbeider med profesjonsfaglig digital kompetanse (Hjukse, Aagaard, Bueie, Moser & Vika, 2020). I artikkelen presenteres og diskuteres forskjellene. 

Videolekser som ressurs for lesing og undervisning i lærerutdanning – En studie av hvordan samarbeid og partnerskap kan utvikles rundt lærerstudenters videoinnspilte leserefleksjoner

Lærerutdannere og en praksislærer 2 har gjennomført et designeksperiment der konseptet  «videolekser» ble introdusert for studenter. Hensikten var å få innsikt i deres lese- og læringsprosess. Studentene spilte inn korte filmer der de reflekterte over egen lesing før de møtte til undervisning. Videoleksene fungerte som en støtte i lese- og læreprosessen, og bidro til at lærerne fikk innblikk i studentenes lesing. Les mer for å lære om hvordan videolekser kan bidra til å skape partnerskap og relevans i lærerutdanningen.

Masterstipend 2020:
Søk nå!
Opp med pæra!

Vi lager podcast! Lytt og du får høre lærerutdannere fra studiestedene og praksisfeltet, men også lærerstudenter snakke om læring og undervisning i en digital tid.

 

Har du sett våre undervisningssider?

LUDO: Learning and Education in Digital Environments

With the LUDO-project (Learning and Education in Digital Environments) the University of South-Eastern Norway (USN) has been given responsibility to develop a future oriented teacher education that prepares student teachers well for work in classrooms affected by digitalization. The LUDO-project will promote teacher educators awareness of why Professional Digital Competence (PDC) is important to enhance, and provide teacher educators and student teachers with competence that will enhance the PDC of both groups. In addition, the curricula is revised to make sure that teacher educators responsibility for students’ PDC is communicated clearly. 

USN_logo_En_rgb.png
  • Hvit Facebook Ikon

Contact

Address

© Copyright 2019 by LUDO

Telephone: 31008000

Email: usnludo@gmail.com 

Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

University of South-Eastern Norway