Learning and Education in Digital Environments

Undervisning

Underveis i prosjektet publiserer vi ulike ressurser for lærerutdannere og studenter. Hensikten med ressursene er å inspirere lærerutdannere og studenter til kritisk å diskutere hva det betyr at studenters og elevers læring skjer i digitale omgivelser. 

VIDEOCASE

Her finner du noen reelle videocase som er laget for å stimulere til faglig, kritisk refleksjon og diskusjon. Del, bruk og sett dem inn i din kontekst.

OPPGAVEFORSLAG

Her finner du noen praksisnære oppgaveforslag som kan brukes i faglig arbeid. Reelle case som er laget for å stimulere til faglig, kritisk refleksjon og diskusjon. Del, bruk og sett dem inn i din kontekst.

PODCAST

Lytt og du får høre lærerutdannere fra studiestedene og praksisfeltet, men også lærerstudenter snakke om læring og undervisning i en digital tid. 

SAMSKRIVING

Her finner du mer informasjon om samskriving, og om hvordan, hvorfor og hvilken relevans denne metoden kan ha for deres praksis. Du vil også finne ressurser som kan komme til nytte i samskrivingsarbeidet. 

PODCAST I UNDERVISNINGEN

Her finner du mer informasjon om podcast i undervisning, og om hvordan, hvorfor og hvilken relevans produksjon av podcast kan ha for deres praksis. Du vil også finne didaktiske eksempler og ressurser som kan komme til nytte ved slike produksjoner.

PROGRAMMERING

Kommer snart...

USN_logo_En_rgb.png
  • Hvit Facebook Ikon

Contact

© Copyright 2019 by LUDO

Telephone: 31008000

Email: usnludo@gmail.com 

University of South-Eastern Norway

Address

Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg