• LUDO

Interessert i å ta emnet «Lærerutdanner i en digital tid»?

Oppdatert: 11. des. 2020

Jobber du med GLU i undervisnings- og forskerstilling eller som praksislærer? Da bør du benytte muligheten til å ta emnet “Lærerutdanner i en digital tid” våren 2021. I emnet skal lærerutdannere (fra studiested og praksis) utvikle profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) og i samarbeid lære å tilrettelegge for at også studentene utvikler PfDK.


I følge Studietilsynsforskriften skal alle ansatte i fag- og forskerstillinger ha utdanningsfaglig kompetanse. Universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse inngår i dette. “Lærerutdanner i en digital tid” (10 stp) inngår i USNs basiskompetanse og er spesialdesignet for GLU som del av LUDO prosjektet.

I emnet skal deltakerne utvikle og gjennomføre teknologistøttet undervisning for å fremme kvalitet i lærerutdanningen, inklusiv praksisfeltet studentene møter. Emnet omfatter teoretisk og forskningsbasert kunnskap om undervisning, læring og vurdering i en digital tid. Fordi profesjonsfaglig digital kompetanse i stor grad handler om å kunne identifisere utfordringer og muligheter koblet til digitalisering, skal deltakerne selv utvikle et prosjekt hvor de anvender digital teknologi i praktisk pedagogisk/didaktisk arbeid og/eller tematiserer problemstillinger som aktualiseres i en digital tid og som studentene trenger å lære.

Hver deltaker knyttes til en prosjektklynge som jobber utviklingsorientert med et valgt tema. Eksempler på temaer kan være student- og elevaktiv læring; oppgavedesign og dokumentasjon av læringsutbytte i fag; vurdering i en digital tid eller læring i utvalgte teknologirike “soner”. Forsking indikerer at lærerstudenter trenger å lærer mer om f.eks. digital mobbing, tilpasset opplæring i en digital kontekst, digitalisering og demokrati, algoritmer og risiko for ekkokamre, vurdering av sammensatte tekster e.l. Vi oppfordrer derfor til å rette oppmerksomhet mot slike temaer dersom det virker hensiktsmessig.

Gjennom konkrete utviklingsprosjekter får deltakerne erfaring med hvordan lærerstudenters PfDK kan fremmes på ulikt vis i ulike fag. Sammen operasjonaliserer vi hva PfDK er og hvordan PfDK kan komme til uttrykk i fagdidaktisk- og pedagogisk praksis både i skole og lærerutdanning. Arbeidet i - og på tvers av prosjektklyngen(e) stimulerer til FoU og fremmer deltakernes utviklings- og endringskompetanse.

Det tilbys 15 studieplasser til GLU ansatte og 5 til praksislærere våren 2021. Er du ansatt ved USN og interessert i å delta, kontakt instituttleder som prioriterer deltakere og sender påmeldinger til toril.aagaard@usn.no. Praksislærere rekrutteres fra LUDOs samarbeidskommuner: Notodden, Porsgrunn, Drammen og Larvik. Hver deltaker skal frikjøpes 150 timer som dekkes av LUDO prosjektet.

PS: Jfr. utlysningstekst for undervisnings- og forskerstillinger og arbeidskontrakter, krever USN at nytilsatte i undervisnings- og forskerstillinger uten pedagogisk basiskompetanse tilegner seg dette innen 3 år fra tilsetting. Jfr. forskriften for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger krever også professorkvalifisering dokumentert kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid og at man deltar i å utvikle utdanningskvalitet i fagfellesskap. “Lærerutdanner i en digital tid” er lagt opp for å støtte opp om disse kravene.

Dette er datoene for samlingene våren 2021:

Tirsdag 12.01.2021: Samling nr.1, kl. 9.30 – 15.00 – samling Bakkenteigen: A2-29

Tirsdag 02.02.2021: Kollegaveiledning 1 – kl. 12.00 – 15.00 på nett

Tirsdag 09.03.2021: Samling nr. 2, kl. 9.30 – 15.00 – samling Porsgrunn, rom: A-192

Tirsdag 23.03.2021: Kollegaveiledning 2 – kl. 12.00 – 15.00 på nett

Tirsdag 20.04.2021: Samling nr. 3, kl. 9.30 – 15.00 – samling Drammen, rom: S4502

Tirsdag 25.05.2021: Samling nr. 4, kl. 9.30 – 15.00 – samling Notodden, rom: S-308

132 visninger0 kommentarer

Læring og undervisning i digitale omgivelser

  • Hvit Facebook Ikon

Kontakt

Adresse

© Copyright 2021 by LUDO

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg