top of page

Læring og undervisning i digitale omgivelser

Online Timeline.00_16_32_14.Still001.jpg

NYUTDANNET

På en skole er det ulike fysiske og sosiale arenaer som kan invitere til læring og relasjonsbygging. Bli kjent med skolen ved å klikke på rommene og skolegården i plantegningen under. 

 

Lærerstudenter har ønsket mer trening i å håndtere rollen som nyutdannet lærer i møte med en etablert skolekultur. Derfor denne simulerte praksisressursen. Inspirasjonen til karakterene, situasjonene og dilemmaene er hentet fra forskning, men også fra historier fortalt av skoleledere, lærere, lærerutdannere, studenter og foresatte.

 

Her kan du besøke Solsiden skole, undersøke skolekulturen, hva som skjer og hvilke dilemmaer og utfordringer Amir støter på som nyutdannet.

Amir

Eman

Screenshot 2024-05-01 at 08.58.37.png

Rektor

Screenshot 2024-05-01 at 08.58.49.png

Thomas

Screenshot 2024-05-01 at 09.00.09.png
bottom of page