Læring og undervisning i digitale omgivelser

Opp med pæra!

LUDO lager podcast! Lytt og du får høre lærerutdannere fra studiestedene og praksisfeltet, men også lærerstudenter snakke om læring og undervisning i en digital tid. I noen episoder deles erfaringer med bruk av digital teknologi i læringssammenheng, i andre diskuteres utfordringer og muligheter digitalisering utløser når det gjelder læring, undervisning og vurdering.

Utdanning + internasjonalisering = brobygging

I årevis har James Coburn lagt til rette for internasjonalt samarbeid mellom elever og studenter. Tidligere har de gjerne reist. I år prøvde de seg på eTwinning. Det er tidkrevende og erfaringen er at utdanningssystemer ikke alltid legger så godt til rette. James gjør det likevel. Hvorfor, kan du høre i denne episoden av Opp med pæra!

Om algoritmer og ekkokammer

I denne episoden diskuterer Mads Brink Møller (Københavs Profesjonshøiskole), Jørn Andersen (Larvik kommune), Hanne Marie Hauger (nyutdannet lærer) og Toril Aagaard (USN) hva algoritmer og ekkokammer er og hvordan man, sammen med elever kan undersøke påstanden «Vi har den første algoritmegenerasjon som vokser opp i et ekkokammer»

En ungdomsskolelærer forteller om den nye hverdagen som nettlærer 

I denne podcasten forteller Aleksander Bjørnstad Andersen fra Ringshaug Ungdomsskole om den nye hverdagen som nettlærer. 

Vurdering i en digital tid

Digital eksamen er en glad-sak, mener Toril Aagaard. I denne podcasten begrunner hun hvorfor det er gode grunner til å revudere vurderingspraksiser og oppmuntrer kollegaer til å diskutere vurderingstradisjoner i fag og studier.

Utenomfaglig aktivitet

Tre lærere fra grunnskolen og en ansatt fra PPT snakker om utenomfaglig aktivitet i klasserommet.

Petter Kongsgården om verdien av læringsfellesskapet 

Sammen med Toril Aagaard snakker Petter Kongsgården om verdien av læringsfellesskapet.

Studenter deler digitalt

Kim og Kristine tenker høyt om verdien av utstrakt digitalt samarbeid og deling i lærerutdanningen. Kristine meddeler at hun først var skeptisk til all delingen, men nå skjønner hvorfor det er lurt. De reflekterer også over erfaringer fra praksis når det gjelder hvordan digital teknologi blir brukt i læringsarbeid.

Digital danning og demokrati

I denne podcastepisoden presenterer studenter fra GLU samfunnsfag temaet Digital danning og demokrati, med fokus på sosiale medier. De deler sine tanker om temaet ut i fra delvis erfaring fra skolepraksis og fortrinnsvis som studenter.

Hva er en podcast og hvordan lage en? 

Live og Toril snakker om podcastformatet og hva man bør tenke på før, under og etter en podcastinnspilling.

Spillkveld på Campus Notodden

I denne podcastepisoden kan du bli med på spillkveld på Campus Notodden. Eirik Brazier har samlet ansatte og studenter til å spille og å reflektere over hvordan spill blir og kan bli brukt i undervisning og skole. Lytt til podcasten og bli med på spillkveld da, det er gøy!

Demokrati og teknologi

Hvordan påvirker teknologien demokratiet?

I denne episoden møter vi to lærerstudenter og deres lærer som har flyttet samfunnsfagundervisningen sin til Eidsvoll.

Om LUDO-prosjektet

LUDO står for Læring og undervisning i digitale omgivelser. I denne episoden forteller prosjektleder, Toril Aagaard,

oss hva som er formålet med dette prosjektet.

Opptak paneldebatt

30. oktober 2018 arrangerte LUDO en paneldebatt om hvordan lærerutdanningen kan og bør ta ansvar for å utdanne lærere til å undervise i en skole i en digital tid.

Du møter en rektor, en lærerstudent, en faglærer og instituttleder og en forsker i denne paneldebatten.

Podcast om podcast

Podcast som medium blir stadig mer populært i undervisning. I denne episoden snakker stipendiat og LUDO-ansatt, Lisabeth Carson, med Nick Hornberg fra Future Classroom Podcast i Danmark om hva podcast er og hvordan podcast kan brukes i undervisningen

Vil du utforske podcast i undervisning? 

Bli inspirert her: https://edu.usn.no/podcast/

  • Hvit Facebook Ikon

Kontakt

Adresse

© Copyright 2021 by LUDO

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg