top of page

Læring og undervisning i digitale omgivelser

Publiseringer og konferansebidrag

LUDO

i CRISTIN

I lærerutdanningen ved USN er vi opptatt av både kreativt og systematisk kunnskapsarbeid om hvordan profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) kan utvikles i lærerutdanningen. På denne siden siden finner du en oversikt over noe av den nye kunnskapen USN og samarbeidspartnere bidrar med. Les, bli inspirert, diskuter og del gjerne. 

Vitenskapelige publikasjoner

Populærvitenskapelig

Aagaard, T. & Bueie, A. (2021). Læring og Undervisning i

Digitale Omgivelser. Sluttrapport fra prosjektet.

Almås, A. G., Bueie, A. & Aagaard, T. (In review). From digital competence to Professional Digital Competence: 
Student teachers’ experiences and reflections concerning  
Professional Digital Competence. Nordic Journal of Comparative and International Education

Aagaard, T., Bueie, A. & Hjukse, H. (In review). Teacher educator in a digital age: A study of transformative agency. Nordic Journal of Digital Literacy

2021

Stenseth, T. Når målet er læring–har elevene gode nok digitale leseferdigheter? Norsk pedagogisk tidsskrift, 105(01), 4-16.

Kruse, K. L. & Roksvåg, K. (2021). Møter mellom tekst og digital collage – en didaktisk, estetisk og multimodal tilnærming. Tidsskriftet Sakprosa. Vol 13 Nr. 1, (s.1-42). https://journals.uio.no/sakprosa/article/view/8109

Carson, L., Hontvedt, M., Lund, A. (2021). Student teacher podcasting: Agency and change13 https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2021.100514

 

 

2020

Lund, A., & Aagaard, T. (2020). Digitalization of teacher education. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE)

 

Aagaard, T. & Lund, A. (2020). Digital Agency in Higher Education: Transforming Teaching and Learning. Abingdon: Routledge.

Hjukse, H., Aagaard, T., Bueie, A.A., Moser, T., Vika, K. (2020). Digitalisering i grunnskolelærerutdanningen: Om faglige forskjeller i arbeidet med profesjonsfaglig digital kompetanse. Acta Didactica Norden, 14(1), 27 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8023

Hontvedt, M., Oddvik , M., & Næss , R. R. (2020). Videolekser som ressurs for lesing og undervisning i lærerutdanning – En studie av hvordan samarbeid og partnerskap kan utvikles rundt lærerstudenters videoinnspilte leserefleksjoner. Acta Didactica Norden14(2), 26 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7916

2019

Daus, S., Aamodt, P. O. & Tømte, C. (2019). Profesjonsfaglig digital kompetanse i lærerutdanningene. Undersøkelse av tilstand, holdninger og ferdigheter ved fem grunnskolelærerutdanninger. NIFU. Hentet fra http://hdl.handle.net/11250/2602702

2020

Kronikk:

Aagaard, T. (2020). Skolen blir aldri den samme igjen etter korona. Drammens Tidende. Les herhttps://www.dt.no/skolen-blir-aldri-den-samme-igjen-etter-korona/o/5-57-1357378 

Stenseth, T. (2020). Derfor skal vi ikke kaste bøkene ut av klasserommet. Drammens tidende. Les her: https://www.dt.no/derfor-skal-vi-ikke-kaste-bokene-ut-av-klasserommet/o/5-57-1486985

Intervju:

Mejlbo, K. & Holterman, S. (2020). Tror den tradisjonelle timeplanen kan være historie. Utdanningsnytt, 26.05.2020. Les herhttps://www.utdanningsnytt.no/klasserommet-korona-timeplan/tror-den-tradisjonelle-timeplanen-kan-vaere-historie/243448

Konferansebidrag

 

2021: 

Tripple symposium, NERA 2021 Congress, Odense, Denmark (November) 

Preparing student teachers for work life in digital contexts. 

UHRs Lærerutdanningskonferanse 2021, Digital transformasjon i lærerutdanning.

USN hadde keynote og diverse bidrag på parallellsesjoner: https://www.uhr.no/strategiske-enheter/fagstrategiske-enheter/uhr-larerutdanning/moter-og-konferanser-i-uhr-larerutdanning/larerutdanningskonferansen/

 

2020: 

Symposium, NERA 2020 Congress, Turku, Finland: 

Toril Aagaard & Andreas Lund (2020). What is professional digital competence?.

Toril Aagaard & Andreas Lund (2020). Epistemological consequences of digitalization.

Hjørdis Hjukse, Agnete Bueie, Toril Aagaard (2020). From plan to institutional practice - how teacher educators work with Professional Digital Competence in subjects. 

Vibeke Schrøder, Mads Middelboe Rehder & Thilde Emilie Møller. (2020). Between reconfiguration and stabilization - The relation between pedagogy and technology in in-service training and everyday practice in school. 

 

Magnus Hontvedt & Charlotte Beal. (2020). Hold that thought; a study of student teachers' joint meaning making in a simulation and interaction laboratory. 

Ann-Therese Arstorp (2020). Becoming teachers through teaching in Future Classroom Labs in Teacher Education.

Aslaug Grov Almås. (2020). Teacher students' experiences and reflections concerning Professional Digital Competence. 

Tonje Stenseth. (2020). Competent readers in digital contexts. 

bottom of page