Læring og undervisning i digitale omgivelser

Publiseringer og konferansebidrag

LUDO

i CRISTIN

I lærerutdanningen ved USN er vi opptatt av både kreativt og systematisk kunnskapsarbeid om hvordan profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) kan utvikles i lærerutdanningen. På denne siden siden finner du en oversikt over noe av den nye kunnskapen USN og samarbeidspartnere bidrar med. Les, bli inspirert, diskuter og del gjerne. 

Vitenskapelige publikasjoner

Populærvitenskapelig

2020

Aagaard, T. & Lund, A. (2020). Digital Agency in Higher Education: Transforming Teaching and Learning. Abingdon: Routledge.

Hjukse, H., Aagaard, T., Bueie, A.A., Moser, T., Vika, K. (2020). Digitalisering i grunnskolelærerutdanningen: Om faglige forskjeller i arbeidet med profesjonsfaglig digital kompetanse. Acta Didactica Norden, 14(1), 27 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8023

Hontvedt, M., Oddvik , M., & Næss , R. R. (2020). Videolekser som ressurs for lesing og undervisning i lærerutdanning – En studie av hvordan samarbeid og partnerskap kan utvikles rundt lærerstudenters videoinnspilte leserefleksjoner. Acta Didactica Norden14(2), 26 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7916

2019

Daus, S., Aamodt, P. O. & Tømte, C. (2019). Profesjonsfaglig digital kompetanse i lærerutdanningene. Undersøkelse av tilstand, holdninger og ferdigheter ved fem grunnskolelærerutdanninger. NIFU. Hentet fra http://hdl.handle.net/11250/2602702

2020

Kronikk:

Aagaard, T. (2020). Skolen blir aldri den samme igjen etter korona. Drammens Tidende. Les herhttps://www.dt.no/skolen-blir-aldri-den-samme-igjen-etter-korona/o/5-57-1357378 

Intervju:

Mejlbo, K. & Holterman, S. (2020). Tror den tradisjonelle timeplanen kan være historie. Utdanningsnytt, 26.05.2020. Les herhttps://www.utdanningsnytt.no/klasserommet-korona-timeplan/tror-den-tradisjonelle-timeplanen-kan-vaere-historie/243448

Konferansebidrag

2020: 

Symposium, NERA 2020 Congress, Turku, Finland: 

Toril Aagaard & Andreas Lund (2020). What is professional digital competence?.

Toril Aagaard & Andreas Lund (2020). Epistemological consequences of digitalization.

Hjørdis Hjukse, Agnete Bueie, Toril Aagaard (2020). From plan to institutional practice - how teacher educators work with Professional Digital Competence in subjects. 

Vibeke Schrøder, Mads Middelboe Rehder & Thilde Emilie Møller. (2020). Between reconfiguration and stabilization - The relation between pedagogy and technology in in-service training and everyday practice in school. 

 

Magnus Hontvedt & Charlotte Beal. (2020). Hold that thought; a study of student teachers' joint meaning making in a simulation and interaction laboratory. 

Ann-Therese Arstorp (2020). Becoming teachers through teaching in Future Classroom Labs in Teacher Education.

Aslaug Grov Almås. (2020). Teacher students' experiences and reflections concerning Professional Digital Competence. 

Tonje Stenseth. (2020). Competent readers in digital contexts. 

USN_logo_rgb.png
  • Hvit Facebook Ikon

© Copyright 2019 by LUDO

Kontakt

Universitetet i Sørøst-Norge

Adresse

Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg