Læring og undervisning i digitale omgivelser

IMG_1948.jpg

UTVIKLINGSAMTALEN

OM "UTVIKLINGSSAMTALEN"

Overgangen mellom utdanning og yrke er svært krevende, sa 60 prosent av nyutdannede lærere i 2020. Rundt halvparten syntes ikke de var blitt godt nok forberedt gjennom utdanningen. I 2020 oppgav 70 prosent at lærerstudentene at de trenger å lære mer om foreldresamarbeid, 73 prosent kan ikke nok om samarbeid med aktører som PPT, BUP o.l., og 66 prosent er usikre på hvordan lage opplæringsplaner og gjennomføre samtaler med elever og foresatte.

 

«Utviklingssamtalen» er laget for å prøve å gjøre noe med dette. Her møter du Oscar, Leander og Maja i realistiske, men iscenesatte utviklingssamtaler. Du treffer også Emilie i en reell utviklingssamtale som er filmet og animert. Bakgrunnsmaterialer gir innblikk i skjemaer og kartleggingspraksiser skoler og PPT bruker og hvem disse 7. klassingene er. Filmene viser hvordan utviklingssamtaler kan forløpe og dilemmaer lærere typisk må forholde seg til. 

 

Ressursen gir deg tilgang på praksis slik at du kan undersøke den, lære av gode grep, identifisere utfordringer og diskutere alternative løsninger med medstudenter eller kollegaer. Håpet er at du, gjennom utforskende arbeid, vil utvikle deg som profesjonell lærer slik at dine fremtidige utviklingssamtaler vil støtte godt opp om elevers læring og utvikling.

FORSLAG TIL LÆRINGSFORLØP

Nedenfor kan du gjøre deg kjent med elever, lærere og foresatte. 

Innunder hvert læringsforløp finner du:

1

Skjermbilde 2021-06-09 kl. 10.30.53.png

2

3

Skjermbilde 2021-06-09 kl. 10.43.12.png
Skjermbilde 2021-06-16 kl. 11.09.11.png

4

PRODUKSJONEN

«Utviklingssamtalen» er laget av USN i samarbeid med skoler i Notodden og Kongsberg, Notodden PPT og Staur Filmselskap. 

Les om alle bidragsytere her