top of page

Læring og undervisning i digitale omgivelser

Skjermbilde 2021-07-05 kl. 11.59.52.png

UTVIKLINGSAMTALEN

Overgangen mellom utdanning og yrke er svært krevende, sa 60 prosent av nyutdannede lærere i 2019. Rundt halvparten syntes ikke de var blitt godt nok forberedt gjennom utdanningen. I 2021 oppgav 70 prosent at lærerstudentene at de trenger å lære mer om foreldresamarbeid, 73 prosent kan ikke nok om samarbeid med aktører som PPT, BUP o.l., og 66 prosent er usikre på hvordan lage opplæringsplaner og gjennomføre samtaler med elever og foresatte.

 

«Utviklingssamtalen» er laget for å prøve å gjøre noe med dette. Den primære målgruppen er lærerstudenter og lærere, men læremiddelet kan også være aktuell for andre som er opptatt av læring, utvikling og kommunikasjon mellom barn og voksne. Her møter du Oscar, Leander og Maja i realistiske, men iscenesatte utviklingssamtaler. Du treffer også Emilie i en reell utviklingssamtale som er filmet og animert. Bakgrunnsmaterialer gir innblikk i skjemaer og kartleggingspraksiser skoler og PPT bruker og hvem disse 7. klassingene er. Filmene viser hvordan utviklingssamtaler kan forløpe og dilemmaer lærere typisk må forholde seg til. 

 

Læremiddelet gir deg tilgang på praksis slik at du kan undersøke den, lære av gode grep, identifisere utfordringer og diskutere alternative løsninger med medstudenter eller kollegaer. Håpet er at du, gjennom utforskende arbeid, vil utvikle deg som profesjonell lærer slik at dine fremtidige utviklingssamtaler vil støtte godt opp om elevers læring og utvikling.

Skjermbilde 2021-06-13 kl. 19.45.12.png

Er du student og har brukt Utviklingssamtalen?

Da håper vi du vil bruke 5 minutter på å evaluere. Vi trenger kunnskap om hvordan ressursen/læremiddelet fungerer, for å kunne vurdere hvordan vi bør utvikle nye. 

FORSLAG TIL LÆRINGSFORLØP

Skjermbilde 2021-07-05 kl. 11.53.51.png
Skjermbilde 2021-07-05 kl. 12.43.56.png

Nedenfor kan du gjøre deg kjent med elever, lærere og foresatte. 

Innunder hvert læringsforløp finner du:

  • Bakgrunnsmateriale om elever

  • Film fra utviklingsamtaler

  • Målgruppen for læremiddelet er primært laget for lærerstudenter, lærerutdannere og lærere i skolen, men er også relevant for andre profesjoner

Skjermbilde 2021-07-05 kl. 14.43.38.png

1

«Utviklingssamtalen» er laget av USN i samarbeid med skoler i Notodden og Kongsberg, Notodden PPT og Staur Filmselskap. 

Les mer om produksjonen her

bottom of page