top of page

Læring og undervisning i digitale omgivelser

Om nettsiden

Med denne nettsiden ønsker USN å:

  • være en nasjonal pådriver for å utvikle kunnskap om lærerrollen i en digital tid 

  • stimulere til at digital teknologi brukes på måter som fremmer profesjonsrelevans​ i lærerutdanning

Bakgrunn

Tilgang til digital teknologi preger i stor grad måten vi kommuniserer, hvordan samfunnet utvikler kunnskap og hvordan vi tilegner oss kompetanse. ​I Norge er det blitt vanlig at skoler utstyrer hver elev med en iPad, PC eller Chromebook. Slik får elever tilgang til enorme informasjonsmengder, aktiviteter og kommunikasjons- og samhandlingsarenaer.

Digitale ressurser kan potensielt brukes til å engasjere elevene i læringsarbeid, gjøre undervisning og oppgaver relevante og dagsaktuelle og tilpasse opplæringen godt til elevers læringsforutsetninger og faglige interesser. Men det krever lærere som skaffer seg oversikt over hvilke digitale og analoge ressurser som virker hensiktsmessige å inkludere i ulike læringsforløp; lærere som kan gi rammer for elevers valg og som kan veilede dem; lærere som finner ut hvordan de kan hjelpe barn og unge til å styre unna både læringsmessige og sosiale utfordringer som vokser frem i digitale omgivelser.

Lærerne må også vite hvordan de skal lære elever å identifisere troverdig informasjon, sitere kilder, beskytte egne åndsverk, produsere egne digitale ressurser og utvikle et reflektert forhold til egne og andres handlinger, kulturelle forskjeller, verdier og rettigheter. Det er også behov for å kunne reflektere over hvilke implikasjoner skolens og samfunnets etiske verdigrunnlag må få for hvordan lærere og elever kommuniserer og samhandler digitalt.

Redaksjonenelle bidragsytere

taagaard_redigert_redigert.jpg

Toril Aagaard

93806566_10156720350056486_9460560884221

Live Kristiane Sveva

IMG_1533_redigert_redigert.jpg

Agnete Bueie

IMG_7039_edited.jpg

Julie Nordaune Johnsen

thumbnail_image0_edited_edited.jpg

Ole Riksaasen Dahl

IMG_1565_redigert.jpg

Silje Aspeflaten

taagaard_redigert_redigert.jpg

Toril Aagaard

Prosjektleder

IMG_1533_redigert_redigert.jpg

Agnete Bueie

Prosjektleder

93806566_10156720350056486_9460560884221

Live K. Sveva

Medieansvarlig 

thumbnail_image0_edited_edited.jpg
IMG_1565_redigert.jpg
manh_edited.jpg
Hjørdis-Hjukse_edited.jpg

Hjørdis Hjukse

Visedekan

Elin Bøen_edited.jpg

Elin Bøen

Stipendiat

IMG_1526_redigert.jpg

May Janne S. Husevåg

Prosjektkoordinator,

campus Drammen

Prosjektgruppe (2018-2021)

Ole Riksaasen Dahl

Silje Aspeflaten

Magnus Hontvedt

Praksislærer 2

Praksislærer 2

Førsteamanuensis

PortraitATA-LOW_edited.jpg
Brazier+Eirik_edited.jpg
Bilde_Beal,Charlotte_redigert.jpg

Ann-Thérèse Arstorp

Eirik Brazier

Charlotte Beal

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis

Medieansvarlig og studentrepresentant

IMG_1575_redigert.jpg

Andreas Lund

Professor/følgeforsker

Ekspertgruppe (2018-2021)

IMG_1517_redigert.jpg
IMG_1642_redigert.jpg
IMG_1571_redigert.jpg

Jørn Andersen

Aslaug Grov Almås

Lisabeth Carson

Larvik kommune

Høgskulen på Vestlandet

USN

IMG_1551_redigert.jpg
IMG_1553_redigert.jpg
Mads_Möller.png

Hanne Marie Hauger

Lise Møller

Mads Brink Möller

Københavns

professionshøjskole

Københavns

professionshøjskole

Studentrepresentant

IMG_1586-4_redigert.jpg

Cathrine Tømte

NIFU / UiA

bottom of page