Læring og undervisning i digitale omgivelser

Oppgaveforslag til lærerutdanninger

 i en Covid-19-tid

I disse Covid-19-tider utfordres alle lærerutdannere til å jobbe nettbasert. Under finner dere noen praksisnære case som kan brukes i faglig arbeid. Det kan være særlig aktuelt å bruke disse casene nå når mange studenter mister sin praksis. Del, bruk og sett dem inn i din kontekst.

 

Casene er reelle og er laget for å stimulere til faglig, kritisk refleksjon og diskusjon. Takk til lærere og elever som har bidratt.  

Skjermbilde 2020-03-23 kl. 11.14.29.png

I dette caset ses det nærmere på hvordan en lærer brukte digitaliserte ressurser, i form av et dataspill, som en del av utforskende matematikkundervisning, og hvordan dette utviklet seg til å bli interessante matematiske samtaler blant elevene. 

Kontekst: Ungdomsskole.  

Aktuelle lærerutdanningsfag: Matematikk, PEL og IKT i Læring.

I dette videocaset om læringsaktiviteter og oppgavetyper i informasjonsrike og digitale klasserom gir professor Andreas Lund oss et innblikk i praksisfeltets kompleksitet. En gruppe elevers oppgaveløsning og læringsaktiviteter aktualiserer interessante problemstillinger.

Kontekst: Videregående skole. 

Aktuelle lærerutdanningsfag: Samfunnsfag, Historie, KRLE, PEL og IKT i Læring.

Dette er et videocase fra Skrim ungdomsskole. En lærer i kunst & håndverk forteller kollegaen sin om en oppgave. Avslutningsvis viser hun et av resultatene – elevene har laget en animasjonsfilm av et eventyr.

Kontekst: Ungdomsskole.

Aktuelle lærerutdanningsfag: Kunst og Håndverk, Drama, Norsk, Samfunnsfag og PEL. 

Dette er et videocase filmet på Tislegård ungdomsskole. Videcaset er delt i tre deler som viser minutt for minutt en undervisningsøkt, gruppearbeid og presentasjoner. Hensikten er å gi lærerutdannere og lærerstudenter et reelt innblikk i praksis. Dette er et grunnlag for å observere, analysere og diskutere didaktiske og pedagogiske problemstillinger.

Forslag til oppgaver (anbefaler at faglærer presiserer).  

Del 1: Observer videoklippet. Hva legger du merke til? 

Del 2: Observer videoklippet med observasjonsskjema. Velg observasjonsfokus. Diskuter det du la merke til med medstudenter.

Del 3: Drøft datamaterialene i lys av pedagogisk og/eller fagdidaktisk/faglig teori. Trekk gjerne inn praksiserfaringer der dette er relevant som støtte for din egen argumentasjon. Vis til videoklippet der det er naturlig i drøftingen.  

Kontekst: Ungdomsskole. 

Kan gjøres aktuell for alle lærerutdanningsfag, for eksempel gjennom diskusjon om hva som er typiske fagdidaktiske praksiser. 

Vi kom over et nytt verktøy som heter Essay Typer. Her kan man produsere essay i vill fart uten noe som helst innsats. Sjekk ut filmen for å se hvordan det fungerer:

Kan gjøres aktuell for alle lærerutdanningsfag.

Hva betyr det å opptre profesjonelt som lærer i sosiale medier? 

 

Sjekk ut denne digitale praksisfortellingen basert på en reell, men anonymisert hendelse. Fortellingen er delt i to deler. 

Kan gjøres aktuell for alle lærerutdanningsfag.

Hva gjør du som lærer når det oppstår utenomfaglige aktiviteter i klasserommet? Sjekk ut denne digitale praksisfortellingen basert på en reell, men anonymisert hendelse.

Kontekst: Barneskole. 

Kan gjøres aktuell for alle lærerutdanningsfag.

  • Hvit Facebook Ikon

Kontakt

Adresse

© Copyright 2021 by LUDO

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg