top of page
  • LUDO

En historisk time i 8. klasse på Tislegård ungdomsskole

Oppdatert: 3. aug. 2020

Dette er et videocase filmet på Tislegård ungdomsskole. Videcaset er delt i tre deler som viser minutt for minutt en undervisningsøkt, gruppearbeid og presentasjoner. Hensikten er å gi lærerutdannere og lærerstudenter et reelt innblikk i praksis. Dette er et grunnlag for å observere, analysere og diskutere didaktiske og pedagogiske problemstillinger.


Del 1


Hva kjennetegner rollefordelingen mellom elever og lærer når Ole (lærer) starter/startet økten?


Hvilke didaktiske og pedagogiske grep legger/la du merke til i oppstarten av timen?


Hva kjennetegner oppgaven elevene får? 


Del 2


Hva kjennetegner samarbeidspeosessene i de to gruppene? 


Hvilken betydning ser gruppen ut til å ha for elevenes faglige kompetanseutvikling?


Hva kjennetegner de faglige diskusjonene og vurderingene elevene gjør mens de løser oppgaven?


Hvilke typer kilder bruker de? 


Hvordan ser de ut til å forholde seg til opphavsrett? 


Hvilken rolle spiller læreren som veileder i de to gruppene? 


Del 3


Hvilke kompetanser kommer til uttrykk i elevenes presentasjoner? Vurder både fag og grunnleggende ferdigheter.

Hvis du skulle utviklet vurderingskriterier for oppgaven, hvordan ville de ha vært?
2 135 visninger0 kommentarer

Læring og undervisning i digitale omgivelser

bottom of page