top of page
  • LUDO

Undervisning om sammensatte tredimensjonale figurer. Et case fra grunnskolen.

Oppdatert: 3. aug. 2020

Skrevet av Charlotte Beal & Aleksander B. Andersen.


I denne casen skal du få se et eksempel på hvordan en tidligere medstudent brukte digitaliserte ressurser, i form av et dataspill, som en del av utforskende matematikkundervisning. Undervisningen ble gjennomført på ungdomstrinnet på en skole på Østlandet. Klassen på 25 elever går i niende klasse på en mellomstor ungdomsskole. Caset er anonymisert og elevene er gitt fiktive navn.


Elevene har den siste tiden arbeidet med geometri, med spesielt fokus på volum og geometriske figurer. I undervisningstimen vi skal ta for oss, får elevene en åpen oppgave. I en del av oppgaven skal dataspillet Minecraft brukes i besvarelsen. De skal designe og bygge et hus i Minecraft to og to. Elevene kan selv velge hvordan huset skal se ut, men det samlede volumet til huset skal være på akkurat 3700 Minecraft-blokker. Huset må også være satt sammen av minst to forskjellige figurer.


Bilder: Elevene vekslet mellom regning for hånd og utforsking i spillet. Noen grupper lagde en tydelig plan før de satte i gang.


Før elevene begynner, oppfordres de til å lage en plan ved å gjøre utregninger og lage plantegninger for hånd. Noen av elevene velger å hoppe rett inn i spillet og regne underveis, andre bruker en del tid på å lage seg en klar og gjennomtenkt plan. Mens elevene arbeider får de veiledning av læreren ved behov. Elvene er flinke til å hjelpe hverandre. Læreren legger merke til at det oppstår mye god dialog mellom elevene og bestemmer seg for å notere ned noen av samtalene hun hører. Hun biter seg spesielt merke i enkelte matematiske samtaler du kan se nedenfor:

Etter timen reflekterer læreren over elevenes matematiske samtaler, og tar kontakt med oss og oppmuntrer lærerstudenter til å diskutere dette.


1. Hvilke tanker gjør du deg når du leser om casen?


2. Hvilken betydning tror du oppgaven og spillet har for elevenes samtaler?


3. Hva oppfatter du som styrker og svakheter ved opplegget?


4. Finnes det digitale eller analoge alternativer til Minecraft som kan brukes for å gjennomføre et liknende opplegg? Hva kan være styrker og svakheter ved de ulike alternativene?


5. Det oppstod mye læring og utprøving i de ulike elevgruppene.

- Hvordan kan læreren sørge for at læringen som har skjedd på de enkelte gruppene når frem til resten av elevene?

- Hvilke betydning har det for elevenes læring og motivasjon at det som skjer i gruppearbeid får oppmerksomhet i plenum?


6. Hvordan kan denne oppgaven tilpasses? Kan den gjøres enklere og/eller mer utfordrende? Kan oppgaven utvides slik at elevene kan jobbe med andre emner enn romgeometri?

803 visninger0 kommentarer

Comments


Læring og undervisning i digitale omgivelser

bottom of page