top of page

Læring og undervisning i digitale omgivelser

Mye kan skje i et storefri. Bli med elevene ut og se hvordan de har det.

S T O R E F R I

KONTAKTLÆRER JANNE

Klasse 9C ved Stavnaker ungdomsskole*

opplever utfordringer med læringsmiljøet.

 

Nedenfor kan du gjøre deg kjent med

ressurser du har tilgang til om klassen.

Sjekk gjerne forslag til undervisningsopplegg før du går igang:

*Stavnaker ungdomsskole er en fiktiv skole.

Skjermbilde 2020-11-27 kl. 12.23.16.png
still 30.jpg

KONTAKTLÆRER JANNE

Du er støttelærer for klassen i første økt etter storefri. Snurr film. 

Intro
Spill video

INSPEKTØR PERNILLE

I videoene under får du innblikk i 16 elevers opplevelser fra storefri

Finn ut hvordan de har det og hva som kan ha skjedd med Susann og Leonard.

.

Leonard