Læring og undervisning i digitale omgivelser

still 2.jpg

Mye kan skje i et storefri. Bli med elevene ut og se hvordan de har det.

S T O R E F R I

KONTAKTLÆRER JANNE

Klasse 9C ved Stavnaker ungdomsskole*

opplever utfordringer med læringsmiljøet.

 

Nedenfor kan du gjøre deg kjent med

ressurser du har tilgang til om klassen.

Sjekk gjerne forslag til undervisningsopplegg før du går igang:

*Stavnaker ungdomsskole er en fiktiv skole.

KONTAKTLÆRER JANNE

Du er støttelærer for klassen i første økt etter storefri. Snurr film. 

INSPEKTØR PERNILLE

I videoene under får du innblikk i 16 elevers opplevelser fra storefri

Finn ut hvordan de har det og hva som kan ha skjedd med Susann og Leonard.

.

Leonard

Tusen takk til Staur Film for produksjon av filmer, og til elever, lærere og ledelse ved Ringshaug Ungdomsskole for godt skuespill og samarbeid om å utvikle denne læringsressursen. 

 

Les mer om alle bidragsyterne her

Les om erfaringene fra undervisningsopplegget her

  • Hvit Facebook Ikon

Kontakt

Adresse

© Copyright 2021 by LUDO

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg