top of page

Læring og undervisning i digitale omgivelser

Undervisning

Her finner du digitale ressurser for lærerutdannere og studenter som inspirerer til kritiske diskusjoner om - og arbeid  med undervisning og læring i digitale omgivelser. 

Skjermbilde 2020-01-27 kl. 12.34.32.png

Videocase

Her finner du noen reelle videocase som er laget for å stimulere til faglig, kritisk refleksjon og diskusjon. Del, bruk og sett dem inn i din kontekst.

Skjermbilde 2020-03-23 kl. 11.14.29.png

Oppgaveforslag

Her finner du noen praksisnære oppgaveforslag som kan brukes i faglig arbeid. Reelle case som er laget for å stimulere til faglig, kritisk refleksjon og diskusjon. Del, bruk og sett dem inn i din kontekst.

Opp_med_pæra_logo.png

Podcast

Lytt og du får høre lærerutdannere fra studiestedene og praksisfeltet, men også lærerstudenter snakke om læring og undervisning i en digital tid. 

Samskriving.png

Samskriving

Her finner du mer informasjon om samskriving, og om hvordan, hvorfor og hvilken relevans denne metoden kan ha for deres praksis. Du vil også finne ressurser som kan komme til nytte i samskrivingsarbeidet. 

_edited.jpg

Podcast i undervisningen

Her finner du mer informasjon om podcast i undervisning, og om hvordan, hvorfor og hvilken relevans produksjon av podcast kan ha for deres praksis. Du vil også finne didaktiske eksempler og ressurser som kan komme til nytte ved slike produksjoner.

102953791_704639823655545_10619903665589

Programmering

På denne siden finner du enkel informasjon om hva programmering er, forskningsbaserte argumenter for hvorfor elever bør lære om programmering og didaktiske eksempler på hvordan programmering kan jobbes med i praksis. Du finner også lenker til ressurser du kan bruke for å lære mer om programmering som felt.

Skjermbilde%25202020-06-10%2520kl.%25201

Video og dybdelesing

Her finner du mer informasjon om hvordan videobaserte læringsformer kan brukes for å stimulere til dybdelesing av faglitteratur og bygge bro mellom individuelt lesearbeid og felles undervisning, samt ressurser som kan komme til nytte i dette arbeidet. 

Dialogiske læringsrom

Her finner du informasjon om student og elevaktiv læring i dialogiske rom. I slike rom er studentene aktive, ulike stemmer og perspektiver er representert og studenter og lærer reflekterer kritisk. På siden finner du blant annet eksempler på didaktiske grep og refleksjonsspørsmål.

Skjermbilde 2021-02-18 kl. 14.06.14.png

Dialogiske læringsrom

Her finner du informasjon om student og elevaktiv læring i dialogiske rom. I slike rom er studentene aktive, ulike stemmer og perspektiver er representert og studenter og lærer reflekterer kritisk. På siden finner du blant annet eksempler på didaktiske grep og refleksjonsspørsmål.

Dialogiske læringsrom

Her finner du informasjon om student og elevaktiv læring i dialogiske rom. I slike rom er studentene aktive, ulike stemmer og perspektiver er representert og studenter og lærer reflekterer kritisk. På siden finner du blant annet eksempler på didaktiske grep og refleksjonsspørsmål.

Skjermbilde 2020-06-04 kl. 10.04.26.png

Spill og læring

Her finner du informasjon om hva gaming er, hvordan og hvorfor bruke gaming i undervisningen. På siden finner du også eksempler på bruk av spill og didaktiske grep.

LES MER

Dialogiske læringsrom

Her finner du informasjon om student og elevaktiv læring i dialogiske rom. I slike rom er studentene aktive, ulike stemmer og perspektiver er representert og studenter og lærer reflekterer kritisk. På siden finner du blant annet eksempler på didaktiske grep og refleksjonsspørsmål.

Skjermbilde 2021-06-29 kl. 14.13.12.png

Lese - og skrivevansker og tilrettelegging

På denne siden er det samlet en del filmer og oppgaver som til sammen gir en innføring i dette temaet. Ressursen er tenkt brukt til selvstudier for lærerstudenter og ansatte i lærerutdanningen, eller den kan inngå som en del av i et undervisningsopplegg om tilrettelagt opplæring for elever med lese- og skrivevansker.

Skjermbilde 2022-04-06 kl. 08.42.54.png

Snitching og digitale dialoger

Hvordan kan du bidra til at digitale dialoger blir preget av tillit, trygghet og respekt? På denne siden er det samlet ulike ressurser  om og oppgaver som til sammen gir en innføring i dette temaet. 

bottom of page