top of page

Læring og undervisning i digitale omgivelser

Videocase

Underveis i prosjektet publiserer vi ulike videocase for lærerutdannere og studenter. Hensikten med casene er å inspirere lærerutdannere og studenter til kritisk å diskutere hva det betyr at studenters og elevers læring skjer i digitale omgivelser.

I denne videocasen om læringsaktiviteter og oppgavetyper i informasjonsrike og digitale klasserom gir professor Andreas Lund oss et innblikk i praksisfeltets kompleksitet. En gruppe elevers oppgaveløsning og læringsaktiviteter aktualiserer interessante problemstillinger.

Dette er et videocase fra Skrim ungdomsskole. En lærer i kunst & håndverk forteller kollegaen sin om en oppgave. Avslutningsvis viser hun et av resultatene – elevene har laget en animasjonsfilm av et eventyr.

Dette er et videocase filmet på Tislegård ungdomsskole. Videcaset er delt i tre deler som viser minutt for minutt en undervisningsøkt, gruppearbeid og presentasjoner. Hensikten er å gi lærerutdannere og lærerstudenter et reelt innblikk i praksis. Dette er et grunnlag for å observere, analysere og diskutere didaktiske og pedagogiske problemstillinger.

Vi kom over et nytt verktøy som heter Essay Typer. Her kan man produsere essay i vill fart uten noe som helst innsats. Sjekk ut filmen for å se hvordan det fungerer:

Hva betyr det å opptre profesjonelt som lærer i sosiale medier? 

 

Sjekk ut denne digitale praksisfortellingen basert på en reell, men anonymisert hendelse. Fortellingen er delt i to deler. 
 

Hva gjør du som lærer når det oppstår utenomfaglige aktiviteter i klasserommet? Sjekk ut denne digitale praksisfortellingen basert på en reell, men anonymisert hendelse.

bottom of page