top of page
  • LUDO

Case: Verktøy for skriving av essay

Vi kom over et nytt verktøy som heter Essay Typer. Her kan man produsere essay i vill fart uten noe som helst innsats. Sjekk ut filmen for å se hvordan det fungerer:Til videre diskusjon: Hva er din umiddelbare reaksjon på det du ser? Hva oppfatter du er problematisk med dette og hvordan kan skole og lærerutdanning forholde seg til slike type programmer?

127 visninger0 kommentarer

Læring og undervisning i digitale omgivelser

bottom of page