• LUDO

Videocase: Beslan

I denne videocasen om læringsaktiviteter og oppgavetyper i informasjonsrike og digitale klasserom gir professor Andreas Lund oss et innblikk i praksisfeltets kompleksitet. En gruppe elevers oppgaveløsning og læringsaktiviteter aktualiserer interessante problemstillinger.Hvordan vil dere vurdere oppgaven de har fått og de læringsaktivitetene som disse elevene engasjerte seg i?


I hvilken grad skal vi la elever få åpen tilgang til ufiltrerte kilder og bildemateriale?


Hva ville du som lærer gjort annerledes for å få dette viktige spørsmålet til å bli et innsiktsfullt læringsobjekt for både gruppen og resten av elevene i klassen?

0 visninger

Læring og undervisning i digitale omgivelser

USN_logo_rgb.png
  • Hvit Facebook Ikon

Kontakt

Adresse

© Copyright 2019 by LUDO

Telefon: 31008000

Email: usnludo@gmail.com 

Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

Universitetet i Sørøst-Norge