top of page
  • LUDO

Videocase: Beslan

I denne videocasen om læringsaktiviteter og oppgavetyper i informasjonsrike og digitale klasserom gir professor Andreas Lund oss et innblikk i praksisfeltets kompleksitet. En gruppe elevers oppgaveløsning og læringsaktiviteter aktualiserer interessante problemstillinger.Hvordan vil dere vurdere oppgaven de har fått og de læringsaktivitetene som disse elevene engasjerte seg i?


I hvilken grad skal vi la elever få åpen tilgang til ufiltrerte kilder og bildemateriale?


Hva ville du som lærer gjort annerledes for å få dette viktige spørsmålet til å bli et innsiktsfullt læringsobjekt for både gruppen og resten av elevene i klassen?

550 visninger0 kommentarer

Læring og undervisning i digitale omgivelser

bottom of page