top of page

Læring og undervisning i digitale omgivelser

Grunnskolelarerutdanning-for-trinn-5-til

Grunnskolelarerutdanning-for-trinn-5-til

Grunnskolelarerutdanning-for-trinn-5-til

Grunnskolelarerutdanning-for-trinn-5-til

student-Ingveig-Garder-HIT-00646

student-Ingveig-Garder-HIT-00646

Describe your image.

Klosser_rød.png
koding.png
Klosser grønn.png
Kristine og søsteren.png

Innafor

Det ofte er en underliggende forklaring på at ungdommer opptrer ugreit eller utfordrende. 

I Innafor blir du kjent med Basim og Kristine og får trening i å vurdere hva som er innafor og lete etter lærerens handlingsrom. Ressursen er laget for lærerstudenter og lærere, men kan også brukes av andre. Se mer her.

Utviklingssamtalen

I utviklingssamtalen møter du ulike elever, lærere og foresatte. Tre av samtalene er simulerte, en er et opptak fra en faktisk samtale. Utforsk samtalene! 

Ressursen er spesielt relevant for lærerutdanning, lærerkollegier, men også for andre med interesse for voksen-barn relasjoner og kommunikasjon. Se mer her.

Skjermbilde 2021-07-05 kl. 11.46.41.png
still 2.jpg

Rett fra storefri 

Mye kan skje i et storefri. Bli med elevene fra Stavnaker ungdomsskole ut og se hvordan de har det i friminuttet.

Ressursen egner seg til bruk i lærerutdanning, med lærerkollegier eller elever i videregående eller ungdomsskole. Se mer her.

Opp med pæra logo.png

Hør podcasten

Opp med pæra!

Vi lager podcast! Lytt og du får høre lærerutdannere fra studiestedene og praksisfeltet, men også lærerstudenter snakke om læring og undervisning i en digital tid.

Noen av våre bloggsaker
Undervisningsressurser
bottom of page