Læring og undervisning i digitale omgivelser

Grunnskolelarerutdanning-for-trinn-5-til

Grunnskolelarerutdanning-for-trinn-5-til

Grunnskolelarerutdanning-for-trinn-5-til

Grunnskolelarerutdanning-for-trinn-5-til

student-Ingveig-Garder-HIT-00646

student-Ingveig-Garder-HIT-00646

Describe your image.

Siste blogginnlegg

Nyhetssaker

Digitalisering i grunnskolelærerutdanningen: Om faglige forskjeller i arbeidet med profesjonsfaglig digital kompetanse

En ny studie viser at det er svært forskjellig hvordan ulike fag i norske lærerutdanninger arbeider med profesjonsfaglig digital kompetanse (Hjukse, Aagaard, Bueie, Moser & Vika, 2020). I artikkelen presenteres og diskuteres forskjellene. 

Videolekser som ressurs for lesing og undervisning i lærerutdanning – En studie av hvordan samarbeid og partnerskap kan utvikles rundt lærerstudenters videoinnspilte leserefleksjoner

Lærerutdannere og en praksislærer 2 har gjennomført et designeksperiment der konseptet  «videolekser» ble introdusert for studenter. Hensikten var å få innsikt i deres lese- og læringsprosess. Studentene spilte inn korte filmer der de reflekterte over egen lesing før de møtte til undervisning. Videoleksene fungerte som en støtte i lese- og læreprosessen, og bidro til at lærerne fikk innblikk i studentenes lesing. Les mer for å lære om hvordan videolekser kan bidra til å skape partnerskap og relevans i lærerutdanningen.

Opp med pæra!

Vi lager podcast! Lytt og du får høre lærerutdannere fra studiestedene og praksisfeltet, men også lærerstudenter snakke om læring og undervisning i en digital tid.

 

Har du sett våre undervisningssider?

LUDO: Læring og undervisning i digitale omgivelser

Læring og undervisning i digitale omgivelser (LUDO) skal gi lærerutdannere kompetanse og tydelig retning for arbeidet med å fremme grunnskolelærerstudentenes profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK). Prosjektet innebærer å sikre at ansvaret for PfDK kommer tydelig til uttrykk for planverk for GLU. Med LUDO prosjektet har USN fått ansvar for å utvikle en fremtidsrettet GLU som forbereder studentene for arbeid i digitale omgivelser.

  • Hvit Facebook Ikon

Kontakt

Adresse

© Copyright 2021 by LUDO

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg