Læring og undervisning i digitale omgivelser

Nyhetssaker

Lærerutdanningen får skryt for digitalt løft og god praksisordning

200 lærerstudenter fra campus Drammen praktiserer denne høsten kodeundervisning i skolen. Samtidig trekkes USNs arbeid med digital kompetanseutvikling og gode praksisordning på lærerstudiet frem som gode eksempler i nye rapporter fra NIFU og NOKUT.

Strever med gaming i undervisningen

Hva skjer når læreren forsøker å bringe elevenes kunnskaper om gaming, blogging og You Tube inn i undervisningen? Det er ikke alltid like enkelt å få til i praksis, viser ny forskning ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Masterstipend 2019
Søk såkornsmidler for 2020-2021 i dag!  
Opp med pæra!

Vi lager podcast! Lytt og du får høre lærerutdannere fra studiestedene og praksisfeltet, men også lærerstudenter snakke om læring og undervisning i en digital tid.

 

LUDO: Læring og undervisning i digitale omgivelser

Læring og undervisning i digitale omgivelser (LUDO) skal gi lærerutdannere kompetanse og tydelig retning for arbeidet med å fremme grunnskolelærerstudentenes profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK). Prosjektet innebærer å sikre at ansvaret for PfDK kommer tydelig til uttrykk for planverk for GLU. Med LUDO prosjektet har USN fått ansvar for å utvikle en fremtidsrettet GLU som forbereder studentene for arbeid i digitale omgivelser.

USN_logo_rgb.png
  • Hvit Facebook Ikon

© Copyright 2019 by LUDO

Universitetet i Sørøst-Norge

Kontakt

Telefon: 31008000

Email: usnludo@gmail.com 

Adresse

Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg