top of page
  • LUDO

Produsere tekst ved hjelp av kunstig intelligens?

Skrevet av: Ole Riksaasen Dahl


Verden suser fremover, og teknologien er i stadig utvikling. Den siste varme poteten må vel sies å være kunstig intelligens (KI). For oss som jobber i skolen presser dette oss til å tenke nytt - og det må vi tørre å gjøre! I dette innlegget kan du lese om hvordan en kollega og jeg brukte KI i et engelskopplegg.


Som lærer er det alltid spennende å se hvordan teknologi kan integreres i klasserommet for å gjøre læringsaktivitetene mer relevante for elevene. Nylig i en engelsktime ble elevene bedt om å skrive en liten anmeldelse om en film vi hadde sett sammen. Før de skrev, diskuterte de hvilke komponenter man skal ha med i en filmanmeldelse.


Vi som lærere hadde planlagt å be et KI-system om å lage en anmeldelse av filmen hvor komponentene ble brukt. Så langt rakk vi ikke før en av elevene allerede hadde laget et forslag ved hjelp av Chat GPT og delt resultatet med klassen. Vi så på dette sammen og fant ut at teksten var et godt utgangspunkt å jobbe videre med. Teksten ble deretter lagt til i et samarbeidsdokument som alle elevene jobbet sammen om i grupper. Vi ba dem om å identifisere hva som var bra med teksten og hva som måtte endres og så at elevene utøvde kritisk tenkning. I arbeidet diskuterte de blant annet om de var enige med Chat GPTs «synspunkt» på filmen.


Dette var bare begynnelsen på hvordan KI kan brukes i klasserommet. I senere timer har vi hatt mange fruktbare samtaler med elevene om hvordan KI kan være nyttig. I tillegg til å fremme kritisk tenkning, tror vi KI kan hjelpe oss å tilpasse opplæringen. Noen elever forteller at de bruker KI-verktøy for å hente ut – eller konvertere vanskelig informasjon til et språk de lettere forstår. Dette tyder på at noen elever bruker teknologien til å tilpasse faginnhold til seg selv. Det er imidlertid viktig å bruke denne teknologien med forsiktighet og sørge for at den komplementerer og forbedrer undervisningen, at personvern ivaretas osv.


Totalt sett var opplevelsen av å bruke KI-teknologi i klasserommet positiv. Vi var begeistret og ønsker å utforske flere måter å bruke teknologien på sammen med elevene. Som lærer mener jeg det er vår plikt å holde oss oppdatert på teknologiske fremskritt og utforske innovative og bærekraftige måter å integrere disse teknologiene på i klasserommet.


Merk: Dette blogginnlegget har blitt skrevet ved hjelp av KI, men jeg måtte gå over teksten og endre en del ting. Teksten er også finlest av andre ekte mennesker som har kommet med forslag til endringer.

41 visninger0 kommentarer

Comments


Læring og undervisning i digitale omgivelser

bottom of page