top of page
  • LUDO

Nettstudenter – er ikke nakne

Skrevet av: Dag Rune Pedersen og Sigurd RageToril Aagaard tar opp et viktig tema når det gjelder nettstudier og bruk av kamera. Og bare for å avklare først som sist, nettstudentene er ikke nakne!


Vi vil gjerne dele noen erfaringer fra vår nettundervisning med masterstudenter i matematikk på Notodden høsten 2023. Studentene på kurset var 1. årsstudenter denne høsten på våre nett- og samlingsbaserte studier ved lærerutdanningen.


Slike studentene har i utgangspunktet meldt seg på et nettstudium, og dermed skulle man forvente at de er aktive i undervisningen med kameraet på. Vår erfaring fra tidligere kurs i samme emne og i andre kurs, er at dette dessverre ikke er noen garanti. Det er lett for studenter å «velge» svart skjerm. 


Vårt første møte med studentene er en fysisk oppstartssamling på starten av semesteret der det blir gjennomført mange gode aktiviteter i fellesskap. Det er et poeng at de blir godt kjent i en fysisk situasjon, fordi da blir de tryggere på hverandre i forkant av det som kommer etterpå: nettundervisning. Her aner vi generelt en merkbar positiv effekt når det gjelder å ha på kamera etter at coronatiden var over.


Forventningsavklaring og trygge rammer


Som en del av oppstarten til kurset ble studentene gjort oppmerksomme på at vi ville kartlegge forventninger til studiet og studievaner, og at vi også ville gjøre en tilsvarende kartlegging ved slutten av kurset for å undersøke hvordan disse forventningene ble innfridd. I kartleggingen ved oppstart svarte de fleste at de var i utgangspunktet positive til å delta aktivt på nett med kamera på. 


Under gjennomføring av kurset hadde jevnt over 80% av studentene på kamera hele tiden, og stort sett alle hadde kamera på under gruppearbeid på «breakout rooms».

I den avsluttende kartleggingen oppga studentene selv at de syntes det var trygt å delta siden det var en relativt liten gruppe, og at det var lagt opp til studentaktivitet i forelesningen. Det virker også at de var trygge på hverandre allerede etter første oppstartssamling, og de ble bedre kjent etter hvert utover høsten, både på fagsamlinger og på nettøktene. Det er også tydelig at de er tryggere med påskrudd kamera i gruppeaktiviteter, og dette kan føre til at de er modigere i plenumsrommet også.

Studentene var også innforstått med at vi som forelesere hadde en klar forventning om deltakelse fra kursets start.


Alt i alt er vi meget fornøyde med gjennomføringen av dette kurset og studentenes deltakelse, og studentene fikk meget gode resultater på eksamen også.

Vi skal kjøre et nytt matematikkurs for førsteårsstudenter fra høsten av, og da blir det spennende å se om vi får like gode resultater!


Vi går inn i dette med mål om full kameraføring, virkemidlene vil igjen være bevisstgjøring og det at vi kjenner hverandre godt før vi møtes digitalt!

1 visninger0 kommentarer

Comments


Læring og undervisning i digitale omgivelser

bottom of page