top of page
  • LUDO

Tre gode grunner til å benytte seg av omvendt undervisning

Skrevet av Julie N. Johnsen


I norske klasserom er det blitt vanlig at hver elev har sitt eget nettbrett eller sin egen PC. Norske skoleeiere, skoleledere og lærere er generelt fornøyde med infrastrukturen og i Vestfold og Telemark brukes 80 % av skolenes øremerkede tilskudd på å kjøpe digitale ressurser (Vika, 2021). Digitaliseringen åpner for nye undervisningsmetoder som kan fremme læring, men teknologien må brukes riktig. Det krever kunnskap og kompetanse. Jeg er en lærerstudent som er engasjert og interessert i hensiktsmessig bruk av teknologi i læringsarbeid. I dette innlegget vil jeg dele noen erfaringer og kunnskap om metoden omvendt undervisning.


Omvendt undervisning betyr i praksis at innføring av nytt fagstoff gjennomføres utenfor skoletiden (Statped, u.å.). På den måten kan tiden på skolen benyttes til arbeid med elevaktive oppgaver. Tid frigis til veiledning, samarbeid og det blir lettere for lærer å tilpasse opplæringen rett og slett fordi man har bedre tid. Dersom du aldri har hørt om begrepet omvendt undervisning, eller flipped classroom som det heter på engelsk, vil jeg anbefale denne videoen.


Jeg ser minst tre gode grunner for at du skal prøve omvendt undervisning i ditt klasserom.


1. Tekniske fordeler


Informasjonsfilmer, podkaster og/eller bilder med lydopptak kan disse settes på pause, spoles tilbake eller sees om igjen hvis trenger det. Dette gjør det lettere for elevene å få med seg innholdet eller bli mer bevisst på hva de synes er utfordrende. Hjemme er det er trygt, og de trenger ikke å sette undervisningen på pause for hele klassen. Selv om det kan være tidkrevende å lage slike ressurser, kan læreren benytte seg av de mange ganger og med ulike klasser. Det er likevel viktig å presisere at videoene ikke trenger å være avanserte og at elevene ofte foretrekker læreren sin stemme og formidling. I tillegg sier de fleste lærere som har erfaring med omvendt undervisning at det tar kortere tid å produsere slike ressurser etter hvert når man får litt trening.2. Tilpasset undervisning


Ved at gjennomgang av fagstoff skjer hjemme, kan tiden på skolen i mye større grad være rettet mot eleven. Man skal ikke ha vært i lærerrollen lenge før man kjenner et ønske om å ha mer tid til å veilede hver og en elev. Ved å redusere tid brukt på gjennomgang av fagstoff i full klasse, får du mer tid til å nettopp å være tilstede for elevene. Elisabeth Engum, lærer ved Amalie Skram vgs, sier at når hun benytter seg av omvendt undervisning får hun tid til hver elev i løpet av undervisningen (Statped, 2017, 0:50). I tillegg kan det også hende at det oppstår situasjoner som læreren må håndtere. Da er det fint at elevene faktisk kan være noe selvgående i læringsarbeidet siden gjennomgangen av fagstoffet allerede har foregått. Et spørsmål som ofte oppstår når det snakkes om omvendt undervisning, er «Hva gjør du dersom elevene ikke har forberedt seg?». Dersom dette oppstår er min erfaring at man fremdeles har kapasitet til overs for å bistå de elevene sammen med de som trenger ekstra oppfølging i undervisningen. Det er stort sett ikke en utfordring å la elevene se filmen i starten av timen heller.


3. Kan involvere hjemmet


Når jeg har snakket med lærere, har jeg ofte hørt hvordan leksearbeid skaper frustrasjon i hjemmene. Ved å lage digitale undervisningsressurser får foresatte et godt innblikk i hva elevene lærere om på skolen. En video om hvordan man benytter seg av standardalgoritmen for divisjonsstykker tror jeg kan sette en stopper for frustrasjonen hos mange elever og foreldre der hjemme.


Oppsummert, tenker jeg at omvendt undervisning krever en ekstra innsats for læreren i form av å lage undervisningsvideoer. Det tar tid å lage videoene, men når de er laget kan man benytte seg av de i mange år. Omvendt undervisning åpner opp for gode klasseromsdiskusjoner. Det kan også fremme dybdelæring ettersom elevene får mer tid til å forske på ulike temaer, og arbeide selvstendig eller i grupper.Litteratur


Statped. (2017, 1. juni). Omvendt undervisning [video]. YouTube. https://youtu.be/WUZJjUnek6w


Statped. Omvendt undervisning. https://www.statped.no/laringsressurser/teknologitema/omvendt-undervisning/


Vika, K., Wollscheid, S., Lillebø, O.S. & Bergene, A.C. (2020). Spørsmål til Skole-Norge. Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere høsten 2020. Rapport, NIFU


200 visninger1 kommentar

Læring og undervisning i digitale omgivelser

bottom of page