top of page
  • LUDO

Dekanens betrakninger

Oppdatert: 12. des. 2019


Samfunnet vårt er i kraftig utvikling. Vi ser blant annet at digitalisering gir store utslag både i alminnelige sosiale forhold og arbeidsliv, men også innen læring. Dette gir USN et stort ansvar. Vårt mandat er å sikre at studentene og framtidens lærere har den kompetansen som trengs når de selv skal forme og betjene et læringsmiljø som stadig endrer seg.

Profesjonsfaglig digital kompetanse er avgjørende i den sammenhengen. Ved USN investeres det store ressurser, og for vår del det beste vi har av kompetanse, for å jobbe fram lærerutdanninger hvor studenter kan utvikle den nødvendige kompetansen på dette området.


Med LUDO-prosjektet fikk fakultetet bevilget betydelige midler for å fokusere på dette i grunnskolelærerutdanningen. Tildelingen er forbundet med store forventninger. Den gir lærerutdannere fra studiested og praksisfelt en helt spesiell mulighet til selv å utvikle profesjonsfaglig digital kompetanse.


Som dekan ønsker jeg dere lykke til med det viktige arbeidet. Her skal det utvikles undervisning, oppgavetyper, arbeidsmåter, innhold og praksiserfaringer som gjør studentene i stand til selv å tilrettelegge for elevers motivasjon og læringsglede i en tid hvor det meste er i endring.  


Arild Hovland

Foto: Tine Poppe

58 visninger0 kommentarer

Comments


Læring og undervisning i digitale omgivelser

bottom of page