top of page
  • LUDO

Digital kompetanse = kompetanse i dannelse og demokrati


Merethe Roos, professor i historie, USN.


Jeg gleder meg til å sette i gang samfunnsfagskurset på overgangsmasteren (GLU 5-10, Notodden) i vårsemesteret! I kurset skal vi tematisere demokrati- og medborgerskapsundervisning, og vi skal særlig legge vekt på hvordan digitale aspekter kan brukes som læringsressurs i å fremme dannings- og demokratiforståelse – i klasserommet og blant folk flest. Som historiker bruker jeg digitale kilder i min egen forskning hver eneste dag, og digitale kilder er en uvurderlig ressurs i forståelsen av hvordan samfunnet har utviklet seg – og hvordan historien peker fremover mot vår egen tid. De viktigste digitale kildene er aviser og tidsskrifter. I kurset jeg skal holde i vårsemesteret skal digitale kilder blant annet hjelpe oss i å forstå hvordan mennesket i løpet av de to siste århundrene i økende grad blir tillagt status som medborger. Vi skal også legge vekt på hvordan den digitale verden vi lever i i vår tid gir hver og en av oss et særlig ansvar for danning, demokrati og medborgerskap.


Demokrati- og medborgerskapsaspektet skal også ta oss til Eidsvoll 1814 (Eidsvollbygningen), der vi skal legge en av undervisningsøktene i februar. Eidsvoll 1814 har de siste årene hatt eget demokratisenter som spesielt er lagt til rette for elever i ungdomsskolen og videregående skole. I samarbeid med museet skal studentene evaluere det digitale aspektet ved dette demokratisenteret, med tanke på læringsutbyttet for skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående kurs. Evalueringen skal danne grunnlaget for museets rapportering til Kulturdepartementet, og for våre studenter vil det være et av fire ordinære arbeidskrav. Dermed får studentene trening i å vurdere konkrete digitale læringsressurser inn mot klasserommet og den konkrete undervisningssituasjonen.

109 visninger0 kommentarer

Læring og undervisning i digitale omgivelser

bottom of page