• LUDO

Hvert barn har unike behov

Oppdatert: 3. aug. 2020


Hilde Trætteberg Serkland lærer oss mye om hvordan Corona-livet, men også livet for øvrig, kan arte seg for et barn. Vi har så lett for å bli generelle når vi diskuterer opplæring, men må aldri glemme at hvert barn er unikt og må tas hensyn til. En (skole)situasjon som kan fungere ypperlig for noen barn, kan være langt vanskeligere for andre. Hildes datter har autisme og kognitiv funksjonsnedsettelse og fortellingen gir et levende innblikk i noe av det som da blir spesielt viktig og vanskelig for familien i en hverdag preget av Covid-19.

268 visninger0 kommentarer

Læring og undervisning i digitale omgivelser

  • Hvit Facebook Ikon

Kontakt

Adresse

© Copyright 2021 by LUDO

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg