• LUDO

Hvert barn har unike behov

Oppdatert: aug. 3


Hilde Trætteberg Serkland lærer oss mye om hvordan Corona-livet, men også livet for øvrig, kan arte seg for et barn. Vi har så lett for å bli generelle når vi diskuterer opplæring, men må aldri glemme at hvert barn er unikt og må tas hensyn til. En (skole)situasjon som kan fungere ypperlig for noen barn, kan være langt vanskeligere for andre. Hildes datter har autisme og kognitiv funksjonsnedsettelse og fortellingen gir et levende innblikk i noe av det som da blir spesielt viktig og vanskelig for familien i en hverdag preget av Covid-19.

224 visninger

Læring og undervisning i digitale omgivelser

USN_logo_rgb.png
  • Hvit Facebook Ikon

© Copyright 2019 by LUDO

Kontakt

Universitetet i Sørøst-Norge

Adresse

Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg