top of page
  • LUDO

Kombinasjonsstillinger

Oppdatert: 3. aug. 2020

Skrevet av: Toril Aagaard


Har du hørt om kombinasjonsstillinger? Hvis ikke, bør du lese dette.


I Lærerutdanning 2025, en nasjonalt strategi, leser vi at undervisningen i lærerutdanningen skal være forskningsbasert OG relevant for lærerprofesjonen. Lærerutdannere med høy profesjonsfaglig kompetanse og oppdatert praksiserfaring kjennetegner et faglig sterkt miljø. Dette styrkes gjennom et gjensidig forpliktende samarbeid med praksisfeltet og respekt for den kompetanse forskere og praksislærere bringer inn i lærerutdanningen.

For å nå målene i strategien, har USN valgt å tilsette lærere fra praksisskoler i kombinasjonsstillinger. En lærer i kombinasjonsstilling jobber i hovedsak som lærer ved en praksisskole, men har også undervisning sammen med lærerutdannere fra studiestedet, er med å utvikle emneplaner og styrke lærerutdannernes profesjonsfaglige (digitale) kompetanse.


Notodden har nettbasert grunnskolelærerutdanning. Det innebærer at studentene bare er på studiestedet under samlinger. Da må lærerutdannerne tenke nøye igjennom hvilke erfaringer studenter trenger når de er samlet og hva de kan jobbe med på digitale møteplasser eller egenhånd. Et av årets høydepunkter var da studentene fikk veiledet praksis på samling. Mandag møtte de lærere i kombinasjonsstillinger og lærerutdannere fra studiestedet. De fikk i oppgave å lage et undervisningsopplegg i Norsk og Matematikk som skulle prøves ut med elever dagen etter. En premiss var at de skulle bruke iPad og de fikk veiledning av lærerutdannere fra praksisfeltet og studiestedet. Du kan lese mer om opplegget her


På møte med lærere i kombinasjonsstillinger spurte Bente (programkoordinator):

“Hvordan er det å være i kombinasjonsstilling? Her gjengir vi tre av lærernes svar:


«Jeg har jobbet i mange år og dere vet – jeg gjør noe jeg tror er lurt, noen ganger gjør jeg noe som ikke er så lurt og justerer... Men det er så lenge siden jeg har gått på skolen sjøl og lurer noen ganger på «Er det jeg gjør innafor?» Gjennom samarbeid får jeg bekreftelse på at noen av arbeidsmåtene mine fremdeles virker aktuelle. I tillegg får jeg nye ideer til hvordan undervisning kan gjennomføres, samt faglig påfyll til fremtidige forelesninger. Jeg har dessuten fått en ny hyllemeter med bøker!»


«Det er bra å ha denne stillingen av «egoistiske» grunner. Jeg får kontakter ved USN som jeg kan bruke i min egen undervisning. Jeg ble f.eks. kjent med Marit på DigTekLab og fikk lov å ta klassen min med dit. Marit hjalp meg å lage en kjempefin dag for klassen min.»


«Jeg er enig. Neste uke får jeg besøk av Karl Christian Alvestad fra lærerutdanningen og vi skal lage et opplegg om steinalderen på skolen med mine elever – det synes jeg er kjempespennende!»


Lærere i kombinasjonsstillinger, skoleledere og lærerutdannere ved USN hadde møtet på Brattrein hotell i hyggelige omgivelser.

Foto: Live K. Sveva

Foto: Live K. Sveva

Foto: Live K. Sveva

Foto: Live K. Sveva

Foto: Live K. Sveva

56 visninger0 kommentarer

Læring og undervisning i digitale omgivelser

bottom of page