top of page
  • LUDO

Digital skole i en annerledes tid

Oppdatert: 3. aug. 2020

Skrevet av ungdomsskolelærer Ole Petter Riksaasen Dahl. Illustrasjoner av Charlotte Beal.


Vi som jobber i skolen har fått noen nye utfordringer den siste tiden, det er mange der ute som har brettet opp ermene og kommet opp med gode løsninger de villig har delt. Jeg vil i dette innlegget fortelle kort hva vi har valgt å gjøre på trinnet der jeg jobber ved min skole. Kanskje det gir deg noen gode ideer?


Det må nevnes at vi er en skole med 1:1-dekning på iPad, Kongsberg kommune var tidlig ute med å få til dette. Dette er skrevet med utgangspunkt i at man har en slik eller tilsvarende løsning, men verktøyet er ikke i sentrum. Behovsanalyse og verktøy vi har valgt Vi har sett litt på hvilke behov vi har for deretter å komme opp med hvilke digitale verktøy vi kan bruke. Det finnes gode løsninger for det meste vi ønsker å få til, men det er lurt å ta tak i behovet først. Samskriving: For å få koordinert arbeidet best mulig mellom de ulike klassene, er det lurt å ha en løsning for å skrive samtidig i samme dokument. Dette gjør det veldig mye lettere enn å sende dokumenter frem og tilbake eller å snakke med hverandre underveis i en tid der vi ikke ser hverandre fysisk. Ved vår skole bruker vi allerede OneNote til dette, så vi har bare fortsatt det gode arbeidet vi har der. Dersom dere ikke har en slik løsning, kan det være arbeidsbesparende å få noe på plass raskt. Pages og Google docs er gode løsninger, bare pass på hvilke opplysninger dere legger hvor.

Illustrasjon: Samskriving og skriveroller.

Videochat: Vi ønsker å være i kontakt med hverandre og med elevene utover bare å skrive til hverandre. Det finnes utrolig mange løsninger der ute. Vi valgte Zoom i første omgang. Her kan man som møteleder lett innkalle til møte med bare en lenke, elevene trenger ingen innlogging. Verktøyet er ganske enkelt å bruke, men det krever litt tilvenning og øving. Det er lurt å ha satt opp noen kjøreregler for seg selv og noen for klassen som man går gjennom. Kongsberg Kommune har nå valgt å gå bort fra denne appen, og det er mange som jobber intenst om dagen for å finne ut av hvilke verktøy som er GDPR-klarert.

Delingsplattform: For å dele planer med elevene trenger man en plattform. Skolen vår bruker allerede Showbie, så vi har fortsatt med det. For at kontaktlærere lettere skal ha oversikt over hva elevene jobber med, også i de fagene de ikke underviser i selv, har vi valgt å opprette ett rom for alle fag nå i hjemmeskolen-tiden. Rutiner Vi har kommet frem til noen løsninger vi bruker nå den første tiden, så får vi se om det må endres over tid. Vi ønsker ikke at elevene skal overøses med arbeid, men de må allikevel ha en opplevelse av rutiner og å kunne holde et visst faglig trykk oppe. Vi gir dem ikke lekser, men de får arbeid hver dag.

Dagsplaner: Vi har valgt å lage dagsplaner der alle fagene er fordelt utover. Det er delt opp i økter med faste tidspunkter hver dag, fagene er fordelt utover uka etter størrelse. Vi legger opp i størst mulig grad til konkrete oppgaver de kan gjøre ferdig i løpet av økta og som ikke krever for mye veiledning. Her har vi gjort det slik at faglærere går inn i fellesdokument og skriver inn sitt fag innen kl 15:00 dagen før, kontaktlærere ferdigstiller så dagsplan og deler det med elevene i Showbie påfølgende dag kl 9:00. Planene blir ikke gjort tilgjengelige før dette, det er for å unngå at noen elever raser gjennom alt fagstoffet på kort tid.

Kommunikasjon med elever: Her har vi følgende rutiner:

9:00 - mappe med dagsplan blir åpnet, elevene ser på den og skriver eventuelle spørsmål de har i Showbie-rommets gruppechat. 9:15 - klassen møter i videochat for å si hei til hverandre. Kontaktlærer går gjennom planen og svarer på spørsmål fra chatten. Lærer kan også nå forklare oppgaver til elevene. Underveis: Elevene jobber med skolearbeidet og tar kontakt med oss via de kanalene vi har tilgjengelige, det være seg gruppechat, SMS, e-post eller andre kanaler man benytter. 14:00 - de første dagene har vi valgt å møte klassen igjen mot slutten av dagen for en rask oppsummering.

Kommunikasjon med medlærere: Her bruker vi en del ulike løsninger. Ledelsen gir oss beskjeder under en bestemt fane i felles OneNote, her følger vi med hele tiden. Ellers har vi også e-post og SMS om det skulle være noe som gjelder få. Erfaringer vi har gjort så langt: Det er veldig uvant i starten å bruke videoverktøy, men det faller seg ganske naturlig etter hvert. I dag så jeg at det dukket opp en del spørsmål rundt en oppgave i KRLE. Jeg valgte derfor å invitere de som ønsket det til en videochat der jeg gikk nøyere gjennom oppgaven. Det positive her er at man kan også lett invitere på tvers av klasser. De som ikke ønsket å delta, kunne fint jobbe videre på egenhånd samtidig. Vi gjør hele veien justeringer, men vi føler nå at vi har kommet godt i gang. Lykke til der ute, alle dere flinke lærere!


Blogginnlegget ble først publisert her.

125 visninger0 kommentarer

Comments


Læring og undervisning i digitale omgivelser

bottom of page