• LUDO

Observasjonspraksis på direkten

Oppdatert: 22. des. 2020

Skrevet av Bente Selliseth og Live K. Sveva

Foto: Live K. Sveva

Drøyt 100 studenter i grunnskolelærerutdanningene på Notodden var tiltenkt praksis i 23 praksisgrupper i 4 lokale grunnskoler denne høsten. Men pandemien vedvarte. Kommunelegen ville ikke ha alle disse tilreisende studentene ut i klasserommene lokalt. Løsningen ble et særdeles kreativt samarbeid om direktesendt observasjonspraksis. Et spennende og lærerikt prosjekt for alle involverte.


Praksislærerne redda praksisen


For lærerutdanninga på Notodden jobber i et tett og systematisk partnerskap med Notodden kommune og lærerne i praksisskolene. Studentenes aller første møte med praksisfeltet denne høsten ble digitalt. Det sørget praksislærere som jobber delvis i grunnskolen og delvis ved USN for, ved å stille opp med sine klasser foran kamera.


Vanligvis møter studenter praksisfeltet i grupper ute i ulike klasserom. Denne gangen møtte hele studentgruppa den samme klasselederen i undervisning med sin klasse på direkten. Studentene fulgte undervisningen digitalt via linker til ulike kameraer i klasserommet.


Ser det samme - tolker ulikt


Lene Berget som er praksislærer II fra Høgås skole i Notodden mener det kan være en fordel å observere det samme klasserommet.


- Når man skal jobbe med læringsutbyttebeskrivelsene, så treffer jo denne observasjonspraksisen veldig når det gjelder fokus på lærerrollen. Det som er interessant er at studentene ser akkurat det samme og har samme utgangspunkt. Samtidig kan studentene sammenligne hva de har lagt merke til og observert, men tolker det kanskje forskjellig. Når studentene har praksisen sin på ulike skoler så oppstår det ulike situasjoner på hver enkelt skole. Kanskje de nå klarer å hjelpe hverandre mer med å analysere det de har sett og på en bedre måte. Det kan bli en gevinst, forteller hun.


Foto: Live K. Sveva

Relevant i pandemitider


Kollega Anne Turid Ormåsen fra samme praksisskole sier seg enig.


- Denne praksisen føles også veldig relevant med tanke på tiden vi lever i nå. Tidligere har det vært streamet elevsituasjoner, men ikke på denne systematiske måten. F.eks har vi nå med noen studenter fra campus Drammen som ikke har mulighet til å møte opp fysisk på skolene i kommunen grunnet pandemien. Da er denne type observasjonspraksis et veldig godt tilbud.


Gøy med variasjon


4. klasse fra Høgås skole er på plass i klasserommet der kameraene surrer og går. Elevene har benka seg i ei bue rundt lærer Lene. De forteller om hva de jobber med.


- Vi har jobba med det å føle seg annerledes. Vi har lest en bok om en som heter Johannes Jensen. Den handler om det å føle seg annerledes. Så skulle vi skrive ned på en lapp hvilke måter man kan være annerledes på og henge det opp på en tavle. Det var gøy og interessant, sier noen av dem.


Vi lurer på hvordan det er å ha skole et annet sted enn på Høgås. Da får vi vite at variasjon er gøy, at det er fint med noen dager som er annerledes innimellom.


Foto: Live K. Sveva

Påvirka av kamera?


Lærer Anne Turid tror ikke elevene påvirkes av kamera i særlig grad.


- Nei, jeg tror ikke det. Og man må jo uansett spille den samme rollen overfor elever, eller så ville de også oppført seg annerledes. De har mange spørsmål i starten, men så tror jeg at det blir veldig fort glemt.


Elevene er stort sett enige i det.


- Jeg tenker ikke på det!, sier Silje.


Mari trodde ikke at det ble filma da timen starta, og tenkte ikke så mye på det resten av timen. Annbjørg tenkte at dersom det ble sagt noe feil, så ville det høres veldig godt og studentene fikk det med seg.


- Jeg la kanskje mer merke til mikrofonene som stod der og det var litt rart, sier hun.


- Det var litt som å være på TV, sier Mika.


Foto: Live K. Sveva

Potensiale framover


Praksis2-lærerne ser utviklingsmuligheter i denne typen samarbeid lokalt.


- Vi har snakket om å lage noen rammer for et klasserom som er lagt til rette for denne type observasjonspraksis. Enten her ved USN eller på vår skole. Vi merker ikke veldig forskjell på elevene, så det er positivt, forteller Berget.


- Det som også er positivt med dette prosjektet er at det blir et enda større fokus på samarbeid mellom praksislærere og faglærere. De får også se det samme som studenter får se. Det hele handler jo om dette, samarbeid mellom USN og praksisfeltet, avslutter Ormåsen.


263 visninger0 kommentarer

Læring og undervisning i digitale omgivelser