top of page
  • LUDO

Vi inviterer GLU-utdannere og studenter til workshop i SimSam

Oppdatert: 3. aug. 2020


Foto: Charlotte Beal

Er du interessert i å utforske en spennende og digital læringsomgivelse sammen med studentene dine? Vi inviterer dere som jobber i GLU-utdanningen og klassen deres til å gjennomføre en workshop i SimSam.


Dette opplegget har stort potensial for å kombinere arbeid med et faglig emne og utvikling av studenters profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK). Faglærere bestemmer faglig fokus for workshopen, og vil ha med seg en Simsam-fasilitator som bidrar til både planleggings- og gjennomføringsfasen.


Simulerings- og samhandlingslaboratoriet (SimSam) i forskningsparken på campus Vestfold er et rundt rom som er 11 meter i diameter omgitt av en 4 meter høy skjerm i 360 grader. Her kan deltakere presentere sine ideer på en måte som gjør at svært mye informasjon er digitalt tilgjengelig samtidig - en felles digital arena der studenter, faglærere og andre aktører kan samhandle og samarbeide for å skape en felles forståelse for et emne. Studentene vil kunne bli utfordret til å tenke nye muligheter i teknologirike omgivelser, gjennom ulike former for samarbeidslæring. I dette blogginnlegget kan du lese mer om hvordan SimSam tidligere har blitt brukt i GLU-utdanningen.


I første omgang vil vi invitere dere til å prøve ut ett av tre workshopdesign:
De tre forslagene er tilpasset studentgrupper på omkring 20 studenter, men kan tilpasses større og mindre grupper. Klokkeslett, pauser og lengde på workshop avtales i samarbeid med faglærer, men det anbefales med en halv dag i SimSam. Workshopen krever at studentene har med seg PC eller smarttelefon.


Klar for å vise interesse? Følg nettskjema-lenken og meld deg og klassen din på:

https://nettskjema.no/a/120985


Er du interessert, men vil du høre mer om dette først? Send gjerne en mail til charlotte.beal@usn.no med kopi til magnus.hontvedt@usn.no for mer informasjon.


Vi gleder oss til å høre fra deg!

238 visninger0 kommentarer

Læring og undervisning i digitale omgivelser

bottom of page