• LUDO

Bygger bro mellom teori og praksis

Oppdatert: 3. aug. 2020

USN har inneværende studieår tilsatt flere lærerutdannere fra praksisfeltet i kombinasjonsstillinger (ofte 20% stillinger). Dermed legger USN tilrette for at lærerutdannere fra studiestedet og praksisfeltet blant annet kan samarbeide om planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning på studiestedene.


Mange av praksislærerne er tilsatt i regi av USN profesjon og har et generelt ansvar for å fremme profesjonsrelevans i lærerutdanningen. Fem er imidlertid tilsatt i LUDO-prosjektet for å bidra spesifikt til å jobbe med profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK). Tanken er at lærerutdannerne fra studiestedet skal samarbeide med praksislærerne og studentene om å operasjonalisere hva PfDK er og hvordan en slik kompetanse best kan fremmes i utdanningen.


Under blir du presentert for to av lærerne:


Terese Rasmussen


Terese Rasmussen jobber ved Østre Halsen skole i Larvik, og er tilknyttet studiested Bakkenteigen. Hun startet 1. November 2018. Terese erfarer at digitale ressurser kan brukes til å gi elever mer spillerom og en mer aktiv rolle i sin egen læring. “Det har skjedd store forandringer på veldig kort tid i Larvikskolen, og jeg er opptatt av hvordan vi lærer opp elever og ansatte i den digitale teknologien vi skal bruke”, forteller hun. Terese synes at det å være praksislærer tilknyttet et studiested er spennende. Nå får hun mulighet til å gjøre noe annet og lære mer. Spesielt interessert er hun i hvordan dagens lærerutdanning er. Kanskje får hun ideer hun kan ta med seg inn i klasserommet på Østre Halsen? Det håper hun. Siden hun ble tilsatt har hun vært på studietur til Future classroom teacher education i København sammen med kollegaer fra USN og andre lærerutdanningsinstitusjoner. Hun har dessuten utviklet noen caser hun mener er relevant for lærerutdannere og lærerstudenter å reflektere over. Et av dem er allerede presentert i bloggen.


Heidi Lindberg


Heidi Lindberg er fra Sætre barneskole og vil fra januar 2019 være tilknyttet studiested Notodden. Hva er det ved læring og undervisning i en digital tid som opptar deg spesielt, spør vi. “Det er at jeg, med iPad som læringsverktøy kan modellere og gjøre oppgavene mer visuelle for alle elevene mine. Jeg opplever at det gir mange - og kanskje særlig for elever med spesielle behov - en god støtte. Jeg kan dessuten enklere differensiere undervisningen min og gi hver elev godt tilpassede oppgaver.” Nå gleder hun seg til å kunne være med på å utvikle studenters digitale kompetanse og vise frem alle de undervisningsmulighetene digitale hjelpemidler åpner opp for. Det synes jeg er spennende og viktig nå som skolehverdagen studentene skal ut i er blitt så digitalisert. “Det er bare til å ta kontakt dersom noen er interessert i hvordan vi jobber med iPad i skolen”, sier hun.

56 visninger0 kommentarer

Læring og undervisning i digitale omgivelser

  • Hvit Facebook Ikon

Kontakt

Adresse

© Copyright 2021 by LUDO

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg