top of page
  • LUDO

Programmering er fremtiden!

Oppdatert: 4. aug. 2020

Skrevet av: Reiar Kravik og Tonje Karoliussen Berg


Høsten 2020 starter USN et etter- og videreutdanningsstudie, Programmering for matematikklærere, som omhandler programmering i skolen. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom grunnskolelærerutdanningen og teknologiutdanningen ved USN. Fakultet for humaniora, Idretts - og utdanningsvitenskap (HIU) og fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM) skal bruke sine spesialiteter for å skreddersy et emne rettet mot programmering for matematikklærere i skolen og fagfornyelsen. Studiet er nett- og campusbasert med base på Campus Drammen. Søk på studiet her.

Foto: Tine Poppe, USN

Programmering i skolen

I forbindelse med innføringen av nye læreplaner i grunnskolen er programmering et sentralt tema. I den nye læreplanen i matematikk er det spesifikke kompetansemål knyttet til programmering fra 2. klasse. Elever kan bruke programmering som et praktisk verktøy for å løse matematiske problemer. Programmering kan derfor gi bedre forståelse av og motivasjon for matematikk og gir generelt også en trening i algoritmisk tenkning.


Studiet gir kompetanse i grunnleggende programmering og didaktisk anvendelse av programmering i matematikkundervisningen. Kurset er hovedsakelig rettet mot ungdomsskolepensum, men vil også være relevant for lærere på mellomtrinnet samt første året på videregående skole. Det er ikke krav om forkunnskaper i programmering for kurset, og vi starter med analog programmering, som gir en forståelse av grunnleggende programmeringsprinsipper - uten datamaskin. Det vil deretter fokuseres på tekstbasert programmering med datamaskin og anvendelser av dette rettet mot ungdomskolens pensum og tilrettelegging i klasserommet.

Video: Reiar Kravik. Fra undervisning i programmering for studenter på grunnskolelærerutdanningen ved Campus Notodden.


Hvorfor velge USN, hva gjør dette kurset spesielt og hva vil de ulike fagmiljøene bidra med i det nye studiet "Programmering for matematikklærere"?

TNM har spesialkompetanse innen programmering. TNM har også lang erfaring med bruk av programmering i ingeniørstudier og har gjennomført programmeringskurs for lærere i videregående skoler i Vestfold og Telemark.


HIU har en lang historie knyttet til utdanning av grunnskolelærere og formidling av kunnskap til elever i grunnskolen. Det unike samarbeidet mellom fakultetene vil bidra til å skape et relevant kurs for lærere med fokus mot undervisning i skolen.


Kunnskap og erfaringene fra TNM er også viktig med tanke på hva slags kunnskap som er relevant og fremtidsrettet. Programmering vil være med på å gjøre elever bedre rustet for den digitale fremtiden.


Det kan søkes støtte til studiet, "Programmering for matematikklærere", gjennom UDIR innen 01.03.20. Søk hos UDIR her og merk at du søker "annet tilbud".

203 visninger0 kommentarer

Comments


Læring og undervisning i digitale omgivelser

bottom of page