top of page
  • LUDO

Lansering av den tverrfaglige læringsressursen «Fra dikt til digital collage»

Oppdatert: 5. mai 2021

Skrevet av førsteamanuensis i norsk Kirsten Linnea Kruse, og universitetslektor i kunst og håndverk Karete Roksvåg, begge ved USN.


Collage laget av student er gjengitt med tillatelse

Denne digitale læringsressursen er resultat av en lengre praktisk forskningsstudie med fokus på diktlesing i møte med praktisk skapende arbeid med digital collage. Arbeidet er gjennomført med såkornsmidler fra LUDO. Ressursen består av ulike typer modelltekster, oppgaver, fagstoff og videoforelesninger om multimodal meningsskaping, collage og dikt. I tillegg inneholder den en gjennomgang av etiske retningslinjer knyttet til bruk av bilder samt introduksjon til relevante bildeskapingsprogrammer.


Her får du en guidet tur gjennom læringsressursen:


Du kan lese mer og se en smakebit fra læringsressursen i dette tidligere blogginnlegget: https://www.ludo.usn.no/post/s%C3%A5kornsprosjektet-fra-dikt-til-digital-collage


Arbeidet med dikt og collage er også formidlet i en helt ny forskningsartikkel:

Kruse, K. L. & Roksvåg, K. (2021). Møter mellom tekst og digital collage – en didaktisk, estetisk og multimodal tilnærming. Tidsskriftet Sakprosa. Vol 13 Nr. 1, (s.1-42). https://journals.uio.no/sakprosa/article/view/8109


Enkel instruks for hvordan du kan legge modulen inn i ditt Canvasrom*:


1. Gå inn i Canvas

2. Gå inn i Commons via hovedmenyen på venstre side

3. Søk etter Fra dikt til digital collage – en tverrfaglig læringsressurs

4. Klikk deg inn (NB! Visningsmodusen viser ikke modulen i sin helhet)

5. Velg Importer/last ned

6. Velg det canvasemnet som du vil legge læringsressursen til i – NB! Ikke velg «alle emner»

7. Ressursen blir nå opprettet som egen modul i ditt valgte Canvasemne

8. Gå til ditt valgte Canvasemne. Du finner ressursen ved å gå inn i visningen Moduler, da får du opp den riktige visningen.

9. Du kan bruke modulen i sin helhet, eller du kan fjerne/skjule de sidene som ikke er aktuelle. Du kan også legge inn egne sider som rammer inn ditt spesifikke forløp.

10. Les lærerveiledningen som du finner på siden Lærerveiledning – slik kan ressursen brukes. Denne siden kan du skjule for studentene.


* Læringsressursen er tilgjengelig for faglærere i USN. Dersom du ikke er USN-ansatt eller Canvas-bruker, men ønsker å se nærmere på innholdet, kan du kontakte kirsten.l.kruse@usn.no eller karete.roksvag@usn.no.


300 visninger0 kommentarer

Comments


Læring og undervisning i digitale omgivelser

bottom of page