top of page

Læring og undervisning i digitale omgivelser

Blogginnlegg

Se også:

Under finner du blogginnlegg om læring og undervisning i digitale omgivelser. Noen er forskningsbaserte, i andre deler folk erfaringer og meninger. Du finner også undervisningsressurser og caser som inviterer til arbeid med profesjonsfaglig digital kompetanse.

Case: Gruppearbeid

I bloggen vår skal vi fremover presentere ulike caser hentet fra teknologirike klasserom. Praksislærer Terese Rasmussen presenterer nå...

Vårens webinarer fra eDU

Behov for å utvikle din profesjonsfaglige digitale kompetanse? Da anbefaler vi å delta på noen av disse webinarene. Alle USNs fagansatte...

Neste nettverkssamling i PfDK

Den 20.-21. mars 2019 vil Utdanningsdirektoratet avholde neste nettverkssamling for PfDK i lærerutdanningen. Denne gangen vil samlingen...

Bygger bro mellom teori og praksis

USN har inneværende studieår tilsatt flere lærerutdannere fra praksisfeltet i kombinasjonsstillinger (ofte 20% stillinger). Dermed legger...

Tur til København

14.-15. november arrangerte UDIR studietur til Københavns Professionshøjskoles Future Classroom Lab og Future Classroom Teacher. Future...

Såkornsprosjektene

I vår lyste LUDO ut midler til såkornsprosjekter. Ansatte i GLU kunne søke om midler til prosjekter som har til formål å fremme...

bottom of page