Læring og undervisning i digitale omgivelser

Blogginnlegg

Se også:

Under finner du blogginnlegg om læring og undervisning i digitale omgivelser. Noen er forskningsbaserte, i andre deler folk erfaringer og meninger. Du finner også undervisningsressurser og caser som inviterer til arbeid med profesjonsfaglig digital kompetanse.

Forskermiljø og masterstudenter

Skrevet av Toril Aagaard I flere år har vi snakket om verdien av å koble forskningsmiljøene og masterstudenter tettere. Masterstudenter...

Masterstipend 2019

Prosjektet Læring og Undervisning i Digitale Omgivelser (LUDO) ved Universitet i Sørøst-Norge (USN) lyser ut inntil 6 masterstipend a...

Formativ vurdering i lærerutdanninga

Hvordan kan digitale verktøy brukes til å fremme arbeid med formativ vurdering i lærerutdanninga? Dette spørsmålet fikk tre...

Digital pedagog - mest pedagog!

Skrevet av: Silje Aspeflaten I skole og utdanning er det et økt fokus på digitale verktøy. Flere og flere elever har fått sin digitale...