top of page

Læring og undervisning i digitale omgivelser

Blogginnlegg

Se også:

Under finner du blogginnlegg om læring og undervisning i digitale omgivelser. Noen er forskningsbaserte, i andre deler folk erfaringer og meninger. Du finner også undervisningsressurser og caser som inviterer til arbeid med profesjonsfaglig digital kompetanse.

Digital pedagog - mest pedagog!

Skrevet av: Silje Aspeflaten I skole og utdanning er det et økt fokus på digitale verktøy. Flere og flere elever har fått sin digitale...

Kollegaer deler ressurser

Peer Andersen, Kjetil Liestøl Nielsen, Beate Haugom Bigseth og Siv Svendsen har over tid utviklet digitale læringsressurser. En del er...

Masterstipend 2019

Prosjektet Læring og Undervisning i Digitale Omgivelser (LUDO) ved Universitet i Sørøst-Norge (USN) lyser ut inntil 6 masterstipend a...

BETT 2019 i London

Flere fra LUDO-prosjektet dro til London for å delta på BETT-show. Dette er en messe som presenterer ny teknologi til undervisning og...

bottom of page